Zmiana czasu… spotkań

Szanowni Państwo, w tym tygodniu następuje zmiana czasu  
SPOTKAŃ TOWARZYSTWA GALERIA LITERACKA. 
Od 19 października b.r. spotykać się będziemy nieco wcześniej:

w środy o godz. 16.30.

Miejsce pozostaje bez mian:
Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23.
Zmiana terminu ma związek z rytmem pracy Muzeum. Mamy nadzieję, że przyjmą to Państwo z wyrozumiałością. Uwagi i propozycje w tej materii prosimy zgłaszać na spotkaniu.