Deklaracja

Deklaracja przynależności do Towarzystwa Galeria Literacka