Redakcja TGL

Bogdan Knop – redaktor naczelny
Barbara Strzelbicka – sekretarz redakcji
Jadwiga "Ida" Łubińska – członek redakcji
dr Arkadiusz Frania – członek redakcji
Olga Wiewióra - członek redakcji