Zarząd

Zarząd Towarzystwa

Bogdan Knop - prezes
Marian Panek - wiceprezes zarządu
Olga Wiewióra - skarbnik
Małgorzata Maria Nowakowska-Karczewska - członek zarządu
Altea Leszczyńska - członek zarządu
Wiesława Owczarek - członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Elżbieta Gola
Anna Jędryka
Jan Ciesielski