O wydawnictwie

Wydawnictwo prowadzone przez Towarzystwo Galeria Literacka:
  • jest wydawcą Częstochowskiego Magazynu Literackiego "Galeria"
  • prowadzi działalność wydawniczą
  • organizuje spotkania autorskie
  • prowadzi warsztaty literackie w Domu Poezji - Muzeum Haliny Poświatowskiej
  • i inne