W najnowszym numerze

 

end cover 66

SŁOWO OD REDAKCJI
Bogdan Knop, Festiwal i rocznica 3
WYDARZENIA
Kalendarium: październik–grudzień 2023 r. 4
Barbara Strzelbicka, Odsłona czterdziesta i czwarta 6
Barbara Strzelbicka, Płeć poezji 8
Barbara Strzelbicka, Pocztówki, widokówki, listy 10
LUDMIŁA MARJAŃSKA (1923–2005)
Ludmiła Marjańska, Teksty niepublikowane: ***(14 lutego 2002, Sopot); ***(jeszcze żyję); ***(jestem tylko uchem naczynia) 13
Arkadiusz Frania, O poezji Ludmiły Marjańskiej. Wypisy i zapisy 14
Arkadiusz Frania, Wybrana bibliografia tekstów częstochowian o Ludmile Marjańskiej i jej twórczości 24
Iwona Skrzypczyk-Gałkowska, Głosy o poezji Ludmiły Marjańskiej w latach 1958–2005 29
Tadeusz Luterek, Światłocienie 45
POEZJA
Grzegorz Bazylak, Dwanaście wierszy 47
Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, Tyle w nas niepogody – wybór 57
Zbigniew Szpruta, Kajtek Czarodziej idzie do gazu; Jerzy Jarniewicz pije kawę i jeszcze nie wie, że dostanie Nike 59
Jacek Gierasiński, Poeci lubią koty 61
Anna Jędryka, Wiersze jesienne 62
Andrzej Ostałowski, Metafora życia 63
Małgorzata Franc, Zaduszki bardzo osobiste 65
Jacek Szczerbak, Pochwała samotności 67
Strofki na okazję 68
Zdzisław Sierpiński, Życzenia 68
Janusz Jano Mielczarek, W podzięce Zdzisławowi – suplement 68
Janusz Jano Mielczarek, Urodzinowo – Joli . 68
Janusz Strojec, Betleokontestacje 69
Zdzisław Opałko, Monolog z Martą 71
WŚRÓD WIERSZY I POETÓW. DIARIUSZ CZĘSTOCHOWSKI
Arkadiusz Frania, Blisko drzew 73
Arkadiusz Frania, Wiersze Sidora na niepogodę 76
PROZA
Janusz Jano Mielczarek, Durak 81
Paulina Wysocka-Morawiec, Czarna wdowa 86
PRZEKŁADY
Tomasz Karłowicz, Serce kościoła wciąż bije 91
Nasta Kudasova, ***(Płuca ścisnęło gorsetem biedy…), przeł. Bogdan Knop 94
NA SZTALUGACH
Ewa Powroźnik, Pejzaże NIEoczywiste 95
SZKICE, ESEJE, RECENZJE
Ignacy S. Fiut, Rozrachunki mentalne poety 97
Tomasz „Aztzenty” Barański, Toruń – dziejowych wrażeń niepomiernik, Kopernik, piernik i „wniebowziernik” 99
Z NOTATNIKA MAŁGORZATY N-K
Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Głupota 102
HISTORIA W GALERII
Jarosław Kapsa, Warstwy pamięci 105
WIDZIANE Z GALERII. Subiektywna kronika wypadków kulturalnych
Barbara Strzelbicka, Lista obecności 113
Barbara Strzelbicka, Jubileuszowa kwesta 113
Barbara Strzelbicka, Panna z kawalerem 114
Janusz Jano Mielczarek, Adama Patrzyka świat wykreowany 115
NOTY O KSIĄŻKACH
Iryna Ciłyk, Głębia ostrości, przeł. Bohdan Zadura 117
Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, Tyle w nas niepogody. 45 lat po debiucie 117
Zbigniew Biernacki, Matka Boska Częstochowska jako symbol patriotyzmu na dawnych pocztówkach, widokówkach i zdjęciach 117
Wojciech Kass, Otwarte na klucz 118
Aleksander Cieślak, Panna z pierwszej licealnej 118
Andrzej Piechocki, Uporczywa konstatacja 118
ZAPISKI GALERJANA
Jan Ciesielski, Dysputy zawsze na czas(c)ie 119
NOTY O AUTORACH
Grzegorz Bazylak 56
Nasta Kudasova 94
Ewa Powroźnik 95