Częstochowski Festiwal Poetycki

W grudniu 2021 r. zainaugurowano w naszym mieście nową imprezę – Festiwal Poetycki „Poezja Jest Najważniejsza”, której organizatorem jest Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”. Trzydniowy (9-11 grudnia) program obejmował spotkania autorskie (oraz jedno „bezautorskie”), Turniej Jednego Wiersza i koncert zespołu Jaźna. Zgodnie z założeniami festiwal miał być sprzeciwem wobec panoszącej się kultury obrazkowej, a na poezję zdecydowano się dlatego, że kondycja prozy jest jednak zdecydowanie lepsza, jest chętniej czytana i wydawana. Żeby się obronić, poezja powinna być, jak głosiły zapowiedzi, „pozytywnie bezczelna”. „Przyszła więc pora na to – głosi Manifest programowy na stronie OPK „Gaude Mater” – żeby zjednoczyć się i zaprosić do działania poetki i poetów, zarówno z naszego miasta, jak i tych przyjezdnych, o których głośno w Polsce.

Gośćmi festiwalu byli zatem: Karolina Kułakowska, Konrad Góra, Robert Rybicki oraz Aleksander Wierny, do prowadzenia spotkań zaś zaangażowano częstochowskich poetów: Katarzynę Zwolską-Płusę i Marcina Zegadłę. Aleksander Wierny, którego „przepytywał” częstochowski pisarz Łukasz Suskiewicz, promował dwie książki zapowiedziane podczas promocji tomu Częstochowa (pisaliśmy o tym w „Galerii” 58 w tekście Wątki częstochowskie) – anons ten był wówczas dość tajemniczy, ale wszystko się zgadza: powstała powieść drogi Słabnące światło sierpniowego słońca oraz tom wierszy małe nowe ciała.