Galeria w Odrze

Galeria na gościnnych łamach

Galeria w Odrze

Rekomendujemy lutowy numer (2/2024) miesięcznika „Odra” – także dlatego, że znajduje się w nim fragment przygotowywanej do wydania przez Towarzystwo Galeria Literacka książki związanego z nami pisarza ukraińskiego Wołodymyra Jaworskiego-Woldmura Notatki mojego przyjaciela T.R. (s. 51-56) w przekładzie Bogdana Knopa.

Mamy nadzieję, że będzie równie ciekawa jak Półsenne kartki z Diamentowego Cesarstwa i Królestwa Ziemi Północnej w przekładzie Bohdana Zadury (Częstochowa 2021), choć nie taka obszerna. Tymczasem życzymy przyjemnej lektury „Odry”, w której znajdą Państwo wiele interesujących tekstów.