Łączy nas rzeka

Szanowni Państwo, Towarzystwo Galeria Literacka włączyło się do projektu „Łączy nas rzeka”. 

Anna Pawłowska, liderka grupy realizującej projekt:

Grupa nieformalna w składzie: Anna Pawłowska, Barbara Major i Barbara Strzelbicka, w konkursie „Śląskie Lokalnie” uzyskała dofinansowanie w wys.6,5 tys. zł na realizację projektu pt. „Łączy nas rzeka”.
SL logotypCelem projektu jest ukazanie wartości związanych z rzeką i integracja środowisk aktywnych na rzecz ekosystemu rzeki.

Uzyskane dofinansowanie planujemy przeznaczyć m.in. na wydanie i promocję specjalnego numeru Częstochowskiego Magazynu Literackiego „Galeria”, wystawę plenerową amatorskich fotografii Warty i jej okolic – pochodzących z albumów rodzinnych częstochowian oraz plakatową akcję społeczną na temat „Przywracanie Warty Częstochowie”.

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy tym projekcie. Integracja środowisk zainteresowanych podnoszeniem jakości życia mieszkańców poprzez właściwe wykorzystanie walorów przyrodniczych związanych z rzeką w mieście, zwiększy skuteczność społecznej presji na decyzje podejmowane przez władze publiczne, szczególnie w kontekście zapowiadanych projektów i inwestycji.

Na FB utworzona została prywatna grupa „Łączy nas rzeka” – osoby zainteresowane współpracą przy Projekcie proszę o kontakt ze mną poprzez Messenger – wyślę wtedy zaproszenie do tej grupy.

Barbara Strzelbicka, sekretarz redakcji „Galerii”:

Naszym głównym zadaniem jest przygotowanie monograficznego numeru „Galerii” 71, poświęconego motywowi rzeki, w tym szczególnie Warty. Termin wydania to październik b.r. Jestem pewna, że to niezwykle nośny motyw i zachęcam Państwa do przygotowania tekstów: wierszy, opowiadań, esejów, reportaży i innych. Jako podpowiedzi użyję następujących przykładów: filozofia Heraklita (tu także wiersz Wisławy Szymborskiej „W rzece Heraklita”), aż po projekt „Czytając Wisłę” poetki Małgorzaty Lebdy, która w 2021 r. przebiegła 1113 km od źródeł Wisły do jej ujścia.

Zresztą, co ja się będę wymądrzać – Państwo wiedzą sami, jak ważne są rzeki. Warta także zasługuje na „odczytanie”, a na regionalnym ujęciu zależy nam tym bardziej, że otrzymaliśmy pieniądze na projekt. Czekamy więc na teksty – tak do końca wakacji (szkolnych, czyli do 31 sierpnia). Warunki dotyczące tekstów oraz wymagania edytorskie znajdują się na naszej stronie.