Pogodne rymy pana Tadeusza

Barbara Strzelbicka

Światowy Dzień Poezji, od ćwierćwiecza obchodzony 21 marca, uczciliśmy godnie i miło, albowiem zostaliśmy obdarowani poezją właśnie. Pan Tadeusz Luterek wydał kolejny tom swoich wierszy, zatytułowany Rymy pogodne i zadedykował go „Członkom i sympatykom Towarzystwa Galeria Literacka w Częstochowie”. Książka zawiera ponadto wiele dedykacji szczegółowych – tym, którzy piszą wiersze, poetom wielkim i częstochowskim. Ale są tu także wiersze traktujące o sztuce poetyckiej, zatem mogliśmy poczytać sobie i innym oraz wysłuchać autorskiej interpretacji na środowym spotkaniu w przeddzień Dnia Poezji. Część tekstów drukowana była w „Galerii”, część – będzie drukowana. Zgodnie z tytułem – wiersze są pogodne i harmonijne oraz rymowane, a o rymie (i rymach) pisze autor we wstępie, powołując się na samego Juliusza Słowackiego. Dowodem na harmonijność poezji Tadeusza Luterka jest też spis treści, zamieszczony na czterech stronach, jako że wiersze zostały umieszczone wprawdzie w pięciu rozdziałach, ale ten ostatni zawiera zaledwie dwa tytuły. Oto tytuły rozdziałów: I. Zachowane w pamięci, II. Mieszkanie w słowie, III. Podręczne szkice i obrazki, IV. Lekkie strofowanie, V. Przekłady.

Wszystkim tworzącym (zapisującym?) i czytającym poezję życzymy wielu owocnych poszukiwań – zgodnie ze słowami innego poety, Adama Zagajewskiego, że „Poezja jest poszukiwaniem blasku”. Panu Tadeuszowi zaś dziękujemy za blask, za rymy i rytm!