Walne Zebranie TGL

Na podstawie paragrafu 15 Statutu Towarzystwa Galeria Literacka zwołuję

Walne Zebranie Towarzystwa Galeria Literacka

w dniu 29 maja 2024 r. o godzinie 16:30 (drugi termin zebrania godzina 17:00) w Muzeum Haliny Poświatowskiej w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 23.
 

Porządek obrad:

1. Sprawozdanie Prezesa Towarzystwa z działalności Towarzystwa
2. Przedstawienie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego  za rok 2023 wraz z opinią Komisji Rewizyjnej
3. Wybór Prezesa Towarzystwa
4. Wybór Zarządu Towarzystwa 
5. Wybór Komisji Rewizyjnej
6. Uchwały i wnioski
 
Bogdan Knop - prezes Towarzystwa