„O urodzajach duszy”

 18 czerwca (sobota) o godz. 15.30 w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Św. Barbary 41 w Częstochowie odbędzie się spotkanie autorskie i promocja tomu wierszy

Tadeusza Luterka „O urodzajach duszy”. 

Prowadzenie: ks. Mariusz Frukacz, czytanie wierszy: Anna Kulej-Stacherczyk i Barbara Kawka, oprawa muzyczna: Zdzisław Sierpiński.
Serdecznie zapraszamy w imieniu Poety i Organizatorów spotkania!

 

Tadeusz Luterek – poeta, od lat związany z częstochowskim środowiskiem twórczym. Urodził się 26 sierpnia 1939 r. w Bychawie w woj. lubelskim. Od 1947 r. mieszka w Częstochowie. Uczeń IV. Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, gdzie w 1957 r. uzyskuje maturę. Debiutuje w 1958 r. w „Nad Wartą” – Magazynie Regionalnym „Gazety Częstochowskiej” i tam zamieszcza swoje pierwsze wiersze. Współtwórca Grupy Poetyckiej „Faeton” – wraz z Kazimierzem Kościeleckim i Andrzejem Ostrowskim (1958 r.). Przyczynia się do założenia w następnym roku, wspólnie z Andrzejem Ostrowskim i Jerzym Wawrzakiem, Grupy Literackiej „Profile” przy Politechnice Częstochowskiej. Jej członkami są również: Elżbieta Cichla-Czarniawska, Tadeusz Lubiejewski i Janusz Mielczarek. Podjęcie studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim sprzyja nawiązaniu kontaktów z warszawskim środowiskiem literackim, skupionym wokół pisma „Współczesność”. Wkrótce zwiąże się z powstałą wówczas w Warszawie Orientacją Poetycką „Hybrydy”, której trzon stanowili tacy poeci, jak: Zenon Bordowicz, Krzysztof Gąsiorowski, Jerzy Górzański, Zbigniew Jerzyna, Jarosław Markiewicz, Barbara Sadowska, Edward Stachura, Janusz Żernicki. Uczestniczy w spotkaniach autorskich organizowanych przez Orientację. Wiersze drukuje w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, m.in. we „Współczesności”, „Kamenie”, „Więzi”, „Odnowie”, „Sztandarze Młodych”, „Nowej Wsi”, „Widzeniach”, „Niedzieli”.

Po dłuższej przerwie w r. 2010 wydaje w Wydawnictwie Zakonu Paulinów PAULINIANUM na Jasnej Górze pierwszy tomik, zawierający poezję religijną Nie zerwę kwiatów. Kolejne zbiorki poezji publikuje w Częstochowskim Wydawnictwie Archidiecezjalnym „Regina Poloniae”, w tym:
Posłowie, pokłosie. Czyli o urodzajach duszy (2013),
50 regularnych wierszy i wierszyków. Wiersze pozostałe (2014),
Umiarkowanie, śpiewnie (2014),
Zakola, wiatry zachodnie, refleksy (2015),
Lirykon. Strofy wieczorne (2016),
W cieniu skrzydeł czy w wiatru objęciach (2016),
Słowa o późnej porze (2017).

W Wydawnictwie Diecezjalnym i Drukarni w Sandomierzu wydaje wybór wierszy Na obraz i podobieństwo. Biblijne motywy i inspiracje (2017).
Jest również autorem książek:
Prawda wiary. Historia życia św. Teresy Benedykty od Krzyża (2013), wydanej w Częstochowskim Wydawnictwie Archidiecezjalnym oraz
Eliasz z Tiszbe. Prorok na czas bałwochwalstwa, posuchy i ucisku (2014) – wydanej w Wydawnictwie Diecezjalnym i Drukarni w Sandomierzu.
Publikuje wiersze i artykuły w „Almanachu Częstochowy”, m. in. w numerze z r. 2016 zamieścił wspomnienie o pochodzącym z Częstochowy, zmarłym pisarzu Władysławie Lechu Terleckim.
W r. 2007, dla upamiętnienia 50-lecia działalności twórczej autora, Częstochowski Magazyn Literacki „Galeria” (nr 3 z lipca-sierpnia) przedstawił jego sylwetkę literacką, prezentując wybór wierszy „sprzed prawie pół wieku”.