Opowiada Poeta Arkadiusz Frania

Z kart poetyckiej Częstochowy dziennikarzowi Radia Katowice Maciejowi Szczawińskiemu opowiada Poeta Arkadiusz Frania.

https://podcasty.radio.katowice.pl/artystyczne-spotkania-arkadiusz-frania/

Arkadiusz Frania, Witryna i archiwum. Z kart poetyckiej Częstochowy, Towarzystwo Galeria Literacka, Częstochowa 2022, wydano w serii Biblioteka Galerii.

A.Frania Witryna i archiwum 80

Książka stanowi czwarty rozdział kroniki życia poetyckiego współczesnej Częstochowy. Bohaterowie esejów to dziesięcioro poetów w różnych punktach drogi z witryny do archiwum. Galerię postaci otwiera para Tadeusz Gierymski – Waldemar M. Gaiński, poza tym: Barbara Rosiek, Maria Ogłaza, Stefan Żółtowski, Zbigniew Jakubowski, Helena Bobak, Jerzy Kielech, Jerzy Kowalik i Zdzisław Litwiński. Wątek „instytucjonalny” poświęcony jest „Informatorowi Kulturalnemu Województwa Częstochowskiego”.