Przestrzeń i terytorium – poezja miejsca i przestrzeń pamięci

W ramach Festiwalu Poezja Jest Najważniejsza
jego współorganizator Towarzystwo Galeria Literacka zaprasza na panel literacki:
PRZESTRZEŃ I TERYTORIUM – poezja miejsca i przestrzeń pamięci

z udziałem
ukraińskiego poety Wasyla Machno
poety i tłumacza Bohdana Zadury
tłumaczki poezji Olgi A. Wiewióry

w dniu 20 listopada 2022 r. o godz. 17:00 w sali Ratusza przy Alei NMP 45.

Podczas panelu premiera książki poetyckiej Wasyla Machno „Wiersze jerozolimskie i 16 innych wierszy” wydanej przez TGL w przekładzie Bohdana Zadury.
Wieczór poprowadzą Barbara Strzelbicka i Bogdan Knop.

Plan spotkania:
Część I: panel tłumaczeniowy z udziałem Bohdana Zadury i Olgi A. Wiewióry
Prowadzenie: Bogdan Knop
Temat: Przekład jako przestrzeń relacji międzykulturowych.
Wręczenie Nagród:
Ukraińska Międzynarodowa Nagroda Literacka „Don Kichot” za działalność literacką i tłumaczeniową na rzecz literatury i kultury ukraińskiej.
Ukraińska Międzynarodowa Nagroda Literacka „Świat Pogranicza” za działalność na rzecz budowania relacji kulturowych i literackich ponad granicami.

Cześć II: panel poetycki z udziałem Wasyla Machny i Bohdana Zadury.
Prowadzenie: Barbara Strzelbicka
Temat: Dyskurs wokół twórczości Wasyla Machny – fascynacja mistycyzmem, wątki wielokulturowości w odniesieniu do terytorium małej ojczyzny.
Promocja tomu wierszy „Wiersze jerozolimskie i 16 innych wierszy” wydanego przez Towarzystwo Galeria Literacka w Częstochowie.

 

Program Festiwalu Poezja Jest Najważniejsza 2022


16 listopada

• 19:00 Spotkanie autorskie z Kariną Caban
Prowadzenie: Katarzyna Zwolska-Płusa
• 20:15 Koncert Philipa Brackena (Australia)
miejsce: Ośrodek Promocji Kultury, ul. Dąbrowskiego 1

17 listopada
• 18:00 Spotkanie autorskie ze Sławomirem Domańskim
Prowadzenie: Łukasz Suskiewicz
miejsce: Ośrodek Promocji Kultury, ul. Dąbrowskiego 1
• 20:00 Turniej Jednego Wiersza
Prowadzenie: Artur Bratek
miejsce: Klubokawiarnia Bank, al. Kosciuszki 2a

18 listopada
• 18:30 Spotkanie autorskie z Tomaszem Jamrozińskim
Prowadzenie: Tomasz Florczyk
• 20:00 Dyskusja o roli poezji we współczesnym świecie
Udział: Rafał Gawin, Barbara Janas-Dudek, Radosław Wiśniewski
Prowadzenie: Sylwia Góra
miejsce: Ośrodek Promocji Kultury, ul. Dąbrowskiego 1

19 listopada
• 18:30 Spotkanie autorskie z Małgorzatą Lebdą
Prowadzenie: Karina Caban
• 20:00 Koncert contraVERSOS – Marta Eloy Cichocka (poezja), Marcin Oleś (muzyka)
miejsce: Ośrodek Promocji Kultury, ul. Dąbrowskiego 1

20 listopada
• 17:00 Panel tłumaczeniowy z udziałem Bohdana Zadury i Olgi A. Wiewióry oraz wręczenie ukraińskich Międzynarodowych Nagród Literackich „Don Kichot”
Prowadzenie: Bogdan Knop
• 17:45 Minirecital uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie
• 18:00 Panel poetycki z udziałem Wasyla Machny i Bohdana Zadury
Prowadzenie: Barbara Strzelbicka
miejsce: Ratusz Miejski – Muzeum Częstochowskie