Spotkanie z poetą Januszem Strojcem

janusz strojec 59

Janusz Strojec jest częstochowianinem, z wykształcenia polonistą, pracującym od wielu lat w częstochowskim liceum. Jako poeta debiutował w 1977 r. na łamach Magazynu Społeczno-Kulturalnego Województwa Częstochowskiego „Nad Wartą” wierszem Wszystko. Przez wiele lat publikował systematycznie, ale Stygmaty są jego debiutem książkowym. Tom jest obszerny, zróżnicowany tematycznie, nacechowany wyobraźnią i wrażliwością.
Szczegóły znajdą Państwo w zaproszeniu, którego twórcą jest Adam Markowski.

Po dłuższej przerwie w r. 2010 wydaje w Wydawnictwie Zakonu Paulinów PAULINIANUM na Jasnej Górze pierwszy tomik, zawierający poezję religijną Nie zerwę kwiatów. Kolejne zbiorki poezji publikuje w Częstochowskim Wydawnictwie Archidiecezjalnym „Regina Poloniae”, w tym:
Posłowie, pokłosie. Czyli o urodzajach duszy (2013),
50 regularnych wierszy i wierszyków. Wiersze pozostałe (2014),
Umiarkowanie, śpiewnie (2014),
Zakola, wiatry zachodnie, refleksy (2015),
Lirykon. Strofy wieczorne (2016),
W cieniu skrzydeł czy w wiatru objęciach (2016),
Słowa o późnej porze (2017).

W Wydawnictwie Diecezjalnym i Drukarni w Sandomierzu wydaje wybór wierszy Na obraz i podobieństwo. Biblijne motywy i inspiracje (2017).
Jest również autorem książek:
Prawda wiary. Historia życia św. Teresy Benedykty od Krzyża (2013), wydanej w Częstochowskim Wydawnictwie Archidiecezjalnym oraz
Eliasz z Tiszbe. Prorok na czas bałwochwalstwa, posuchy i ucisku (2014) – wydanej w Wydawnictwie Diecezjalnym i Drukarni w Sandomierzu.
Publikuje wiersze i artykuły w „Almanachu Częstochowy”, m. in. w numerze z r. 2016 zamieścił wspomnienie o pochodzącym z Częstochowy, zmarłym pisarzu Władysławie Lechu Terleckim.
W r. 2007, dla upamiętnienia 50-lecia działalności twórczej autora, Częstochowski Magazyn Literacki „Galeria” (nr 3 z lipca-sierpnia) przedstawił jego sylwetkę literacką, prezentując wybór wierszy „sprzed prawie pół wieku”.