Wieczór promocyjny książki Andrzeja Piechockiego „Uporczywa konstatacja”

 Muzeum Częstochowskie oraz Towarzystwo Galeria Literacka
zapraszają na wieczór wspomnień poświęcony

Andrzejowi Piechockiemu

oraz promocję jego książki

„Uporczywa konstatacja”,

które odbędą się w środę 10 stycznia 2024 r. o godz. 17:00
w sali Ratusza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 45.
Wieczór wypełnią wspomnienia o Autorze i czytanie fragmentów jego prozy.
Na zakończenie przewidziano drobny poczęstunek oraz możliwość zakupu książki
zmarłego w 2023 roku Autora.
Wieczór poprowadzą Barbara Strzelbicka i Bogdan Knop.

piechocki zaproszenie 89