Archiwum Galerii

Galeria 39/40

Galeria 39/40

Spis treści:

SŁOWO OD REDAKCJI
O Częstochowie . 3
POŻEGNANIA
Elżbieta Hurnik, Wspomnienie o Tadeuszu Chabrowskim (1934 – 2016) . … 4
WYDARZENIA
Kalendarium: lipiec – grudzień 2016 . … 6
Andrzej Kalinin, Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy
w dziedzinie kultury dla dr. Mieczysława Wyględowskiego . … 8
Nagroda im. Karola Miarki dla dr Elżbiety Wróbel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Barbara Major, Triennale Sztuki Sacrum „Wspólnota, współczucie, współczułość” . 11
Elżbieta Wróbel, Na marginesie wystawy upamiętniającej 60 lat działalności Towarzystwa
Literackiego im. Adama Mickiewicza – Oddziału w Częstochowie . 14
GOŚĆ GALERII
Zbisław Janikowski, Pod zdechłym Azorkiem . 17
LAURÓW WIENIEC
Rok Janusza . 18

  1. OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. HALINY POŚWIATOWSKIEJ


Barbara Strzelbicka, Wprowadzenie . 23
Kategoria: debiut
Ida Haszkiewicz . 24
Paweł Kondratowicz . 26
Iwona Młodawska-Waterson . 29
Marcin Mokry . 31
Kategoria: po debiucie
Marcin Królikowski . 33
Rafał Baron . 37
Jerzy Fryckowski . 40
Jolanta Nawrot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
POEZJA
Tadeusz Chabrowski, Wiersze zza oceanu . 48
Małgorzata Franc, Treny bardzo osobiste . 49
Izabela Ptak, Częstochowie . 51
Anna Jędryka, Ulice mojego miasta . 52
Elżbieta Jeziorowska-Wróbel, Piosenki o przeszłym . 54
DRAMAT
Jacek Gierasiński, Zmysły i popełnienia. Monodram . 56
CONVERSATIO
Zmaganie się z krnąbrną materią słów. Z Tadeuszem Chabrowskim
rozmawia Marian Panek . 62
Poezja strumienia nieświadomości. Z Barbarą Rosiek rozmawia Barbara Strzelbicka . 65
Z muzyką w Alejach. Z Jarosławem Woszczyną rozmawia Elżbieta Gola . . . . . . . . . . . 69
SZKICE, ESEJE, RECENZJE
Janusz Mielczarek, Początki działań w kulturze studenckiej w Częstochowie . 73
Arkadiusz Frania, Litry poezji i koty. O Waldemarze M. Gaińskim i jego wierszach . 78
Patrycja Wojtasik, W działaniu (blaszany street art) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Elżbieta Hak, Kilka słów o wierszach Joanny Szymańskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Ida Jadwiga Łubińska, Nicość… czy życie po życiu? . 96
Z NOTATNIKA MAŁGORZATY N-K
Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Koty . 101
HISTORIA W GALERII
Magdalena Syguda, Kalendarium historyczne . 107
Jarosław Kapsa, Pokolenie 56 . 110
Car, który nie chciał być carem . 113
Proces . 122
RELACJE
Elżbieta Hurnik, „Żyję po to, by pisać”. Z Barbarą Rosiek o wierszach . . . . . . . . . . . . . 128
Barbara Strzelbicka, Lawendowe wiersze Arkadiusza Frani . 129
Elżbieta Jolanta Gola, Literackie poniedziałki w odwachu . 132
Z PODRÓŻY
Tomasz „Aztzenty” Barański, Spotkanie w Bajce . 133
NOTY O KSIĄŻKACH
Tadeusz Chabrowski, Dom w chmurach . 140
Janusz Mielczarek, Szczęściarz i inne przypadki . 140
Barbara Rosiek, Obsesja . 140
Joanna Szymańska, Pragnienie . 140
Zygfryda Coner, Mój mały świat . 141

  1. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej.


Utwory nagrodzone i wyróżnione . 141
Poświatowska we wspomnieniach i inspiracjach . 141
Agnieszka Pobratyn, Zjawiska kultury teatralnej i filmowej w Częstochowie
do 1939 roku . 141
FELIETON
ZEP, Lekarstwo na bezsenność . 142
ZAPISKI GALERJANA
Jan Ciesielski, Stadium sugestii . 143
NOTY O AUTORACH
Elżbieta Wróbel . 16
Ida Haszkiewicz . 25
Paweł Kondratowicz . 28
Iwona Młodawska-Waterson . 30
Marcin Mokry . 32
Marcin Królikowski . 36
Rafał Baron . 39
Jerzy Fryckowsk . 43
Jolanta Nawrot . 47
Elżbieta Hak . 95

Data

06 kwiecień 2016

Tagi

2016