Archiwum Galerii

Galeria 44

Galeria 44

Spis treści:

SŁOWO OD REDAKCJI
Bogdan Knop, A numer jego czterdzieści i cztery! . 3
POŻEGNANIA
Elżbieta Hurnik, Henryk Kmieć (1936-2017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
WYDARZENIA
Kalendarium: wrzesień – listopad 2017 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Barbara Strzelbicka, Jesienne dni Poświatowskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
GOŚĆ GALERII
Włodzimierz Harmatiuk, Wiersze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
LAURÓW WIENIEC
Barbara Strzelbicka, Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy
w dziedzinie kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ROZMYŚLANIA ZBISŁAWA JANIKOWSKIEGO
Zbisław Janikowski, Prezent, Nuda plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
POEZJA – DEBIUT W GALERII
Barbara Strzelbicka, Kilka uwag o wierszach Beaty Krawczyk . . . . . . . . . . 21
Beata Krawczyk, Wiersze z tomu „Kamienistą drogą” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
POEZJA
Maciej Skalik, Wiersze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Jacek Gierasiński, Cztery pory roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Anna Jędryka, Wiersze jesienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Wiesława Owczarek, Impresje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
PROZA – DEBIUT W GALERII
Andrzej Kalinin promuje: Marek Krzystański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Marek Krzystański, Miłość z Internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
PROZA
Bogdan Knop, Genealogia. Część I: Zaprzeszłość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Elżbieta Jolanta Gola, Z tej samej gliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
DRAMAT
Jan Ciesielski, Puder szoł – na wszystkie tematy. Sceny 6-10 . . . . . . . . . . 47
NA SZTALUGACH
Barbara Anna Wierzbicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Marian Panek, Między muzyką a malarstwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
SZKICE, ESEJE, RECENZJE
Tomasz „Aztzenty” Barański, Jan Heweliusz ((1611-1687) . . . . . . . . . . . . 57
Małgorzata Grajewska, Ptaki przed odlotem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Z NOTATNIKA MAŁGORZATY N-K
Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Kawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
HISTORIA W GALERII
Jarosław Kapsa, Bądźże przeklęta! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
WIDZIANE Z GALERII
Subiektywna kronika wypadków kulturalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Barbara Strzelbicka, Niedziela z Teatrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Barbara Strzelbicka, Narodowe Czytanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Barbara Strzelbicka, Promocja „Galerii” 42/43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Elżbieta J. Gola, Promocja antologii Klubu Literackiego „Metafora” . . . . . 77
Jacek Gierasiński, XVI Jurajska Jesień Poetycka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Anna Jędryka, Promocja albumu historycznego „Jurajska Gmina Olsztyn” . . 78
Barbara Strzelbicka, Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!” . . . . . . . . . . 79
Barbara Strzelbicka, Promocja książki Konrada Ludwickiego . . . . . . . . . . 80
Barbara Strzelbicka, Jubileusz 100-lecia Biblioteki Publicznej . . . . . . . . . 81
Barbara Strzelbicka, Literackie „Tadeuszki” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Bogdan Knop, Spotkanie z poezją Federica Garcii Lorki . . . . . . . . . . . . . . 83
Barbara Strzelbicka, Rozmowy Zbisława Janikowskiego . . . . . . . . . . . . . 83
NOTY O KSIĄŻKACH
Bożena Gorska, Rzeczpospolita Krzemieniecka albo Nowe Ateny Wołyńskie . 85
Od wczoraj do jutra. Klub Literacki „Metafora” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Wiesława Owczarek, Kwietnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Jurajska Gmina Olsztyn. Album historyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Katarzyna Zwolska-Płusa, Cud i Anomalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Beata Krawczyk, Kamienistą drogą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Aleksandra Anna Kowalska, W objęciach Boga. Miniatury szpitalne . . . . . . 86
Zbisław Janikowski, Z „Pochodnią” w świat. Kierunek Petersburg . . . . . . . . 86
FELIETON
ZEP, Ja cię nauczę! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
ZAPISKI GALERJANA
Jan Ciesielski, Wiersz pół-literacki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
FOTO GALERIA
Janusz Mielczarek, Lekarze fotografują . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Krzysztof Muskalski, V Międzynarodowy Salon Fotografii
Artystycznej Lekarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
NOTY O AUTORACH
Włodzimierz Harmatiuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Beata Krawczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Marek Krzystański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Barbara Anna Wierzbicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Data

06 sierpień 2017

Tagi

2017