Archiwum Galerii

Galeria 45

Galeria 45

Spis treści:

SŁOWO OD REDAKCJI
Bogdan Knop, O „Galerii” inaczej 3
WYDARZENIA
Kalendarium: grudzień 2017 – luty 2018 r 5
TURNIEJ JEDNEGO OPOWIADANIA
Michał Wilk, Turniej Jednego Opowiadania . 6
Sławomir Domański, Pogrzeb stryja . 8
LAURÓW WIENIEC
Barbara Major, I cóż po galerii sztuki? 11
ROZMYŚLANIA ZBISŁAWA JANIKOWSKIEGO
Zbisław Janikowski, Rozmyślania – tym razem na drabinie . 13
POEZJA – DEBIUT W GALERII
Barbara Strzelbicka, Wiersze w cykle ułożone. O twórczości Sylwestra Stańca 15
Sylwester Staniec, Tanka i haiku –wybór . 16
POEZJA
Aleksandra Drażan, Horyzont . 18
Bożena Gorska, Trzy wiersze 19
Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, Zamiast kołysanki (wybór) . 21
Grzegorz Słobodnik, Przystanki na drodze . 23
Elżbieta Jeziorowska-Wróbel, Tańcząca w żółcieniach 27
Jacek Gierasiński, Wiersze hiszpańskie . 29
Anna Jędryka, Do mężczyzny . 30
Zdzisław Opałko, Przestrzeń pomiędzy . 31
Barbara Strzelbicka, Ganek . 34
PROZA
Patrycja Knop, Przeklęci – prolog: Pod roztropnym wzrokiem księżyca . 35
Ryszard Wytrych, Spowiedź heretyka 43
Wiesława Owczarek, To co spoza nas . 50
CONVERSATIO
W podróży. Z Nieznajomym rozmawia Elżbieta Jolanta Gola . 55
SZKICE, ESEJE, RECENZJE
Arkadiusz Frania, Mistyka pamięci . 57
Ignacy S. Fiut, Treny o Kacperku . 60
Ida Jadwiga Łubińska, Zimowe impresje. Zadumania 61
Maciej Rudlicki, Dlaczego piękno? 64
Arkadiusz Frania, Czarny Orfeusz gnębi Alicję . 67
Z NOTATNIKA MAŁGORZATY N-K
Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Trunki . 71
SŁOWO OD REDAKCJI
Bogdan Knop, O „Galerii” inaczej 3
WYDARZENIA
Kalendarium: grudzień 2017 – luty 2018 r 5
TURNIEJ JEDNEGO OPOWIADANIA
Michał Wilk, Turniej Jednego Opowiadania . 6
Sławomir Domański, Pogrzeb stryja . 8
LAURÓW WIENIEC
Barbara Major, I cóż po galerii sztuki? 11
ROZMYŚLANIA ZBISŁAWA JANIKOWSKIEGO
Zbisław Janikowski, Rozmyślania – tym razem na drabinie . 13
POEZJA – DEBIUT W GALERII
Barbara Strzelbicka, Wiersze w cykle ułożone. O twórczości Sylwestra Stańca 15
Sylwester Staniec, Tanka i haiku –wybór . 16
POEZJA
Aleksandra Drażan, Horyzont . 18
Bożena Gorska, Trzy wiersze 19
Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, Zamiast kołysanki (wybór) . 21
Grzegorz Słobodnik, Przystanki na drodze . 23
Elżbieta Jeziorowska-Wróbel, Tańcząca w żółcieniach 27
Jacek Gierasiński, Wiersze hiszpańskie . 29
Anna Jędryka, Do mężczyzny . 30
Zdzisław Opałko, Przestrzeń pomiędzy . 31
Barbara Strzelbicka, Ganek . 34
PROZA
Patrycja Knop, Przeklęci – prolog: Pod roztropnym wzrokiem księżyca . 35
Ryszard Wytrych, Spowiedź heretyka 43
Wiesława Owczarek, To co spoza nas . 50
CONVERSATIO
W podróży. Z Nieznajomym rozmawia Elżbieta Jolanta Gola . 55
SZKICE, ESEJE, RECENZJE
Arkadiusz Frania, Mistyka pamięci . 57
Ignacy S. Fiut, Treny o Kacperku . 60
Ida Jadwiga Łubińska, Zimowe impresje. Zadumania 61
Maciej Rudlicki, Dlaczego piękno? 64
Arkadiusz Frania, Czarny Orfeusz gnębi Alicję . 67
Z NOTATNIKA MAŁGORZATY N-K
Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Trunki . 71

Data

06 styczeń 2018

Tagi

2018