Archiwum Galerii

Galeria 46

Galeria 46

Spis treści:

SŁOWO OD REDAKCJI
Bogdan Knop, Wielowymiarowo nie tylko o „Galerii” 3
WYDARZENIA
Kalendarium: marzec – czerwiec 2018 r. . 4
Barbara Strzelbicka, Nagroda dla Olgi Tokarczuk . 6
TADEUSZ GIERYMSKI (1928-2009)
Elżbieta Hurnik, Erotyki Tadeusza Gierymskiego . 7
Arkadiusz Frania, Tadeusz Gierymski przyrodniczo-norweski.
Notatki i wypisy z lektury . 10
Konrad Ludwicki, O „Notatkach z czasu” Tadeusza Gierymskiego 18
Tadeusz Piersiak, Tadeusz z Gierymskich i z Hommersåk 28
Janusz Mielczarek, List do Tadeusza Gierymskiego pisany zielonym atramentem
29
Arkadiusz Frania, Balladka o starych poetach (fragment) 31
Arkadiusz Frania, T. G. z pamięci . 33
ROZMYŚLANIA ZBISŁAWA JANIKOWSKIEGO
Zbisław Janikowski, Rozmyślania – jeszcze raz o kalendarzu . 37
POEZJA – DEBIUT W GALERII
Barbara Strzelbicka, Podróż do wnętrza. O wierszach Adriana Musiała 41
Adrian Musiał, Wiersze wybrane 42
POEZJA
Arkadiusz Frania, Nie piszę wierszy . 47
Wiesława Owczarek, Aleja Gryfa 48
Małgorzata Franc, Najważniejsza jest miłość 51
Jacek Gierasiński, Księga snów . 53
Elżbieta Jeziorowska-Wróbel, I śniło mu się . 54
Anna Jędryka, Wiersze senne 55
Aleksandra Kowalska, Wyznanie wiary 57
Zdzisław Sierpiński, Dziewczyny czterech pór roku . 61
Zdzisław Opałko, O przymiotach i upodobaniach czasu . 64
Maciej Rudlicki, Bajka muzealna . 66
PROZA
Zbigniew Myga, Anioł . 67
Zbisław Janikowski, Sylwester 70
Maciej Rudlicki, Dwa, trzy ruchy 73
DRAMAT
Jan Ciesielski, Scenki rodzajowe . 79
PRZEKŁAD
Conrad Ferdinand Meyer, „Tag, schein’ herein und, Leben, flieh hinaus!” 81
Conrad Ferdinand Meyer, „Zabłyśnij dniu, a życie, wymknij się!”,
przekład Bogdan Knop . 82
SZKICE, ESEJE, RECENZJE
Barbara Strzelbicka, Niezwykła szkoła. O książce Bożeny Gorskiej
„Liceum Krzemienieckie albo Nowe Ateny Wołyńskie” . . . . . .84
Roman Wyborski, Gaude czy requiem? Rzecz nie tylko o festiwalu 87
Barbara Strzelbicka, Nowa odsłona Festiwalu „Gaude Mater” . 91
Tomasz „Aztzenty” Barański, „Biały Słoń” – całkiem zapomniana historia . 95
Nina Sołkiewicz-Kos, Częstochowa nad Wartą – relacje rzeki z miastem 98
Elżbieta Hak, Korespondencja Zdzisława Beksińskiego
z Piotrem Dmochowskim 105
Barbara Strzelbicka, Trzy wymiary miłości. O wierszach Aleksandry Kowalskiej . 107
Z NOTATNIKA MAŁGORZATY N-K
Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Tajemnice astrologii 111
HISTORIA W GALERII
Jarosław Kapsa, Rozlane mleko . 117
WIDZIANE Z GALERII
Subiektywna kronika wypadków kulturalnych 131
Marzena Forma, Spotkanie autorskie z Adamem Regiewiczem . 131
Barbara Strzelbicka, Muzyczny jubileusz . 132
Barbara Strzelbicka, Deszczowy wernisaż 132
Barbara Strzelbicka, Szczęściarz i przyjaciele 134
Barbara Strzelbicka, Staromodny Poeta 136
NOTY O KSIĄŻKACH
Janusz Mielczarek, Być pomiędzy słowem a obrazem 137
Marian Panek, Czytając kropki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Tadeusz Wrona, Słowa i definicje . 137
Wojciech Pestka, Histeria 137
Aleksandra Anna Kowalska, Polana dwojga . 138
Marian Lenartowicz, Nocne spacery 138
CZENSTOCHOVIANA Z KSIĘGARSKIEJ PÓŁKI
Tymoteusz Werner, Czenstochoviana z księgarskiej półki . 139
Dzieje ludności żydowskiej w regionie częstochowskim w XIX
i pierwszej połowie XX wieku 139
Marek Cieślak, Pół wieku na czarno. Prawda żużlem pisana 140
Mieczysław Wyględowski, Od cyrulika do chirurga . 141
Jerzy Piwowarski, Jacek Mróz, Bogumiła Zbirożanka Malec . . . . . . . . . . . . . .142
ZAPISKI GALERJANA
Jan Ciesielski, Szarganie świętowaniem 143
FOTO GALERIA
Marian Panek, Symetryczne Kreacje Romana Timofiejuka . 144
Roman Timofiejuk, Oświadczenie artysty . 146
NOTY O AUTORACH
Adrian Musiał . 46
Aleksandra Kowalska 59
Zdzisław Sierpiński . 63
Roman Wyborski . 90
Nina Sołkiewicz-Kos . 104
Roman Timofiejuk . 147

Data

06 kwiecień 2018

Tagi

2018