Archiwum Galerii

Galeria 48

Galeria 48

Spis treści:

SŁOWO OD REDAKCJI
Bogdan Knop, Rozważania na Nowy Rok . 3
WYDARZENIA
Kalendarium: październik-grudzień 2018 r. . 4
Barbara Strzelbicka, Słodko-gorzki konkurs poetycki . 6
BOHATEROWIE STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI
FELIKS ŁAŃCUCKI
Bożena Gorska, Rozbita okaryna . 8
Feliks Łańcucki, Wybór wierszy . 18
ZBIGNIEW HERBERT I LUDMIŁA MARJAŃSKA
Iwona Skrzypczyk-Gałkowska, O Zbigniewie Herbercie
i Ludmile Marjańskiej – historia z dedykacji wywiedziona . 27
JÓZEF I MARIA CZAPSCY –ZBIGNIEW I KATARZYNA HERBERTOWIE
Ewelina Mika, Napisane i nienapisane. Na marginesie lektury korespondencji
Józefa i Marii Czapskich oraz Zbigniewa i Katarzyny Herbertów . 32
EDMUND ŁĄGIEWKA
Arkadiusz Frania, Edmund Łągiewka. Badacz i nauczyciel literatury 35
LAURÓW WIENIEC
Bogdan Knop, Jubileusz Andrzeja Kalinina . 48
ROZMYŚLANIA ZBISŁAWA JANIKOWSKIEGO
Zbisław Janikowski, Rozmyślania o gazie, nie „na gazie” . 49
Zbisław Janikowski, Toniek . 50
POEZJA
Wojciech Kajtoch, Wiersze . 52
Maciej Skalik, Niepodległej 54
Jacek Gierasiński, Ojczyzno moja . 55
Wiesława Owczarek, Twoja Niepodległość . 56
Anna Jędryka, Górskie potoki . 57
Zdzisław Opałko, Moje ojczyzny . 58
Maciej Rudlicki, Ojczyzna . 60
Małgorzata Franc, Tatuaż . 61
PROZA
Jarosław Kapsa, Tylko bajer . 63
Maciej Rudlicki, My z górskiego Berghem . 66
PRZEKŁADY
Wasyl Słapczuk, Kropka w środku, przeł. Bohdan Zadura . 71
SZKICE, ESEJE, RECENZJE
Beata Skulska-Papp, Kropki po Kropkach. O wierszach Mariana Panka . 73
Barbara Strzelbicka, Poza schematem. O wierszach Tadeusza Wrony . 77
Z NOTATNIKA MAŁGORZATY N-K
Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Przy staropolskim stole . 81
HISTORIA W GALERII
Wacław Kapsa, Pożegnanie z Wołyniem (wspomnienia z 1939 r.),
oprac. Jarosław Kapsa . 89
Tomasz „Aztzenty” Barański, 250 lat Konfederacji barskiej . 95
WIDZIANE Z GALERII
Subiektywna kronika wypadków kulturalnych . 98
Barbara Strzelbicka, Niepodległość na pocztówkach . 98
Anna Jędryka, Hubertus . 98
Barbara Strzelbicka, Powrót do (Domu) Poezji . 99
Barbara Strzelbicka, Wieczór z Galerią 47 . 100
Bogdan Knop, Promocja książki Jarosława Kapsy w Warszawie . 101
Barbara Strzelbicka, Wiersze i rysunki . 102
Marian Panek, „Nie!Podległa” – Performance Magdaleny Kmiecik . 103
CZENSTOCHOVIANA Z KSIĘGARSKIEJ PÓŁKI
Tymoteusz Werner, Czenstochoviana z księgarskiej półki . 104
Grażyna Łoś-Kryst, Roman Kryst, Częstochowscy mistrzowiea . 104
Lilia Brodowicz, Magdalena Hadaś, Wrzosowa. Szkice monograficzne
z dziejów miejscowości . 105
Agnieszka Pobratyn, Zjawiska kultury teatralnej i filmowej
w Częstochowie do 1939 roku . 106
Andrzej Wilczkowski, Anatomia boju . 107
NOTY O KSIĄŻKACH
Wasyl Słapczuk, Kropka w środku 108
Zygmunt Jan Rumel, Wiersze zebrane 108
Zbigniew Biernacki, Region częstochowski jako województwo na dawnej
pocztówce (fotografii, drukach, dokumentach, mapach) . 108
Częstochowianie w marszu do Niepodległej,
red. R. Stefaniak i R. Piotrowski . 109
Zdzisław Opałko, Drogi przyjacielu w istnieniu . 109
Konstanty Dobrzyński, Wiersze zebrane 109
ZAPISKI GALERJANA
Jan Ciesielski, Ojczyzna . 110
FOTO GALERIA BIAŁO-CZERWONA
Andrzej Zembik, Roman Timofiejuk, Od Autorów . 111
Barbara Major, Biało-Czerwona . 113
Marian Panek, Biało-Czerwona . 113
NOTY O AUTORACH
Iwona Skrzypczyk-Gałkowska . 31
Ewelina Mika . 34
Wojciech Kajtoch . 53
Wasyl Słapczuk 72
Bohdan Zadura 72
Beata Skulska-Papp 76

Data

06 grudzień 2018

Tagi

2018