Archiwum Galerii

Galeria 54

Galeria 54

Spis treści:

SŁOWO OD REDAKCJI
Bogdan Knop, Przychodzimy, odchodzimy . 3
WYDARZENIA
Kalendarium: kwiecień-czerwiec 2020 r. . 4
POŻEGNANIA
Zbisław Janikowski (1939-2020) . 5
Tadeusz Piersiak, Nie tylko imię Go wyróżniało . 5
Elżbieta Hurnik, O Zbisławie Janikowskim i Jego książce 7
Andrzej Piechocki, Notatka z codzienności 8
Anna Jędryka, Wspomnienie o Zbisławie . 9
WŚRÓD WIERSZY I POETÓW. DIARIUSZ CZĘSTOCHOWSKI
Arkadiusz Frania, Leki i lęki. O wierszach Barbary Rosiek (1959-2020) 11
LAURÓW WIENIEC
Perłowy jubileusz. Z Andrzejem Szczepańczykiem, właścicielem Drukarni „Gryf ”, rozmawia Barbara Strzelbicka . 21
POEZJA – DEBIUT W GALERII
Tomasz Stefaniuk, Z życia pajaca i romantyka (wybór) . 29
POEZJA
Tadeusz Wrona, „I tak” 37
Beata Brodowicz-Szymanek, Kwarantanna 38
Janusz Strojec, Reminiscencje, część 2 . 40
Elżbieta Jeziorowska-Wróbel, W oczekiwaniu . 42
Anna Jędryka, Niepewność 43
Tadeusz Luterek, Requiem dla kolorysty . 44
Maciej Skalik, 7 wierszy 45
Ida Jadwiga Łubińska, Kryję się w ciszy . 50
Grzegorz Słobodnik, Awantura w raju . 51
PRZEKŁADY
Siergiej Moreino, Kolor: turkus, przekład Bogdan Knop . 53
PROZA
Andrzej Piechocki, Tryptyk w tonacji molowej 61
Małgorzata Franc, Wczasy pod gruszą albo 100 herbat w dziesięć dni 65
Zdzisław Opałko, Wzdłuż płotu 67
FOTO GALERIA
Małgorzata Kozakowska 70
Janusz Jano Mielczarek, Światło i czułość 73
SZKICE, ESEJE, RECENZJE
Maciej Rudlicki, „A więc wojna!” 75
Tomasz „Aztzenty” Barański, „Żal nad żal i plankty na plankty” 79
Roman Wyborski, „Rozmyślania...” zapalonego znicza 84
Z NOTATNIKA MAŁGORZATY N-K
Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Złe zachowania . 86
HISTORIA W GALERII
Jarosław Kapsa, Testament Doktora . 93
Tadeusz Piersiak, Zatrzymał Budionnego 105
Z PODRÓŻY
Magdalena Kmiecik, Pożegnanie lata w Toskanii – 2019 . 108
NOTY O KSIĄŻKACH
Noty o książkach
Arkadiusz Frania, Grupa Literacka „Profile”. Zjawisko, poeci, wiersze . 118
Stefan Jurkowski, Słowo pełne milczenia.
Portret literacki Elżbiety Cichli-Czarniawskiej . 118
Janusz Jano Mielczarek, Szepty z podróży . 118
ZAPISKI GALERJANA
Jan Ciesielski, Szczęście . 119
NOTY O AUTORACH
Tomasz Stefaniuk . 36
Małgorzata Kozakowska 70

Data

06 kwiecień 2020

Tagi

2020