Archiwum Galerii

Galeria 59

Galeria 59

Spis treści:

SŁOWO OD REDAKCJI
Bogdan Knop, Barbara Strzelbicka, Między lokalnym i światowym
WYDARZENIA
Kalendarium: lipiec-wrzesień 2021 r.
POŻEGNANIA
Elżbieta Wróbel, Pożegnanie Polonistki. Zmarła Barbara Kubicka-Czekaj (1924-2021)
Wojciech Rotarski, Teresa (Tesa) Ujazdowska (1931-2021) – aktorka, redaktor, działaczka „Solidarności”
LAURÓW WIENIEC
Barbara Strzelbicka, Nagrody kulturalne
Barbara Strzelbicka, Jubileusze
Barbara Strzelbicka, „Gaude Mater” – marka częstochowska
POEZJA
Irena Biełuńska, Moje wiersze
Janusz Strojec, Malta
Zdzisław Sierpiński, O pieśniach Macieja
Anna Jędryka, Morze . 26
Tadeusz Luterek, Koincydencja
Jacek Szczerbak, Tanka i haiku
Alicja Nowak, Nad przegrodą absurdu
Beata Brodowicz-Szymanek, Ucho usłyszy co zechce (wybór)
Zdzisław Opałko, Na orbicie . 32
Barbara Strzelbicka, Historia tkactwa
WŚRÓD WIERSZY I POETÓW. DIARIUSZ CZĘSTOCHOWSKI
Arkadiusz Frania, „Coraz mniej czasu”. O „Wierszach rozproszonych”
Ryszarda „Sidora” Sidorkiewicza
Arkadiusz Frania, Suknie w wierszach częstochowskich autorek.
Pierwsze zdejmowanie miary
PROZA
Janusz Jano Mielczarek, Opowiadania odnalezione: Każdemu swoje, Opowiadanie o miłości
Elżbieta Jeziorowska-Wróbel, Ironiałki II
Maciej Rudlicki, Czerwony Kapturek (bajka współczesna)
PRZEKŁADY
Wołodymyr Jaworski-Woldmur, Półsenne kartki z Diamentowego Cesarstwa i Królestwa Ziemi Północnej. Epopeja (fragmenty), przeł. Bohdan Zadura
CONVERSATIO
Inne, a trochę podobne. Z Bohdanem Zadurą, poetą, prozaikiem, tłumaczem, wieloletnim redaktorem naczelnym miesięcznika „Twórczość”, rozmawia Bogdan Knop
NA SZTALUGACH
Małgorzata Karpowicz, Tomek Sętowski
Małgorzata Karpowicz, List do przyjaciela
SZKICE, ESEJE, RECENZJE
Aleksandra Drażan, Poezja haiku albo spotkanie Zachodu ze Wschodem
Małgorzata Franc, Dźwiękoszczelni – rozważania o ciszy
Tomasz „Aztzenty” Barański, Ks. Bonawentura Metler – częstochowski astronom nr 1
Tadeusz Luterek, Odczytywanie dziennika poetyckich podróży Zdzisława Sierpińskiego
Tadeusz Luterek, Idea tkania – ważny wątek poetycki w nowych wierszach Barbary Strzelbickiej
Z NOTATNIKA MAŁGORZATY N-K
Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Młodość
WIDZIANE Z GALERII
Barbara Strzelbicka, W „Niedzieli” we wtorek
Barbara Strzelbicka, Teatr fotografowania
Bogdan Knop, O czytaniu w bibliotece
NOTY O KSIĄŻKACH
Andrej Adamowicz, Pieśń o Cimurze, przeł. Bohdan Zadura
Tomasz Sętowski, Imaginarium
Beata Brodowicz-Szymanek, Ucho usłyszy co zechce
Barbara Strzelbicka, Historia tkactwa
ZAPISKI GALERJANA
Jan Ciesielski, Aforyzmy (wybór bardzo niepełny)
NOTY O AUTORACH
Wołodymyr Jaworski-Woldmur
Małgorzata Winiarek-Karpowicz
Aleksandra Drażan

Data

14 lipiec 2021

Tagi

2021