Archiwum Galerii

Galeria 62

Galeria 62

Spis treści:

SŁOWO OD REDAKCJI
Bogdan Knop, Barbara Strzelbicka Koincydencje 3
WYDARZENIA
Kalendarium: kwiecień-czerwiec 2022 r. 4
Barbara Strzelbicka, O wojnie w czasie wojny. Spotkanie z Wołodymyrem Jaworskim-Woldmurem 6
LAURÓW WIENIEC
Barbara Strzelbicka, Dyskusje, kino i przyjaźń. Jubileusz DKF „Rumcajs” 9
POEZJA
Zdzisław Opałko, proszę cię człowieku 11
Małgorzata Franc, W ostatniej chwili – tryptyk wojenny 13
Janusz Strojec, Stygmaty XIV-XX 15
Janusz Jano Mielczarek, Tryptyk z objazdowego kina 17
Mira Kieniewicz-Kopcińska, Ty 18
Anna Jędryka, Jak można 22
Alicja Nowak, 62 wiersze (wybór) 24
Jacek Gierasiński, Wiersze ze skrzynki 26
Wiesława Owczarek, Trzy wiersze 28
Iwona Góraj, Wiersze ekfrastyczne 31
SATYRA
Zdzisław „Rabarbar” Sierpiński, Satyry 33
WŚRÓD WIERSZY I POETÓW. DIARIUSZ CZĘSTOCHOWSKI
Arkadiusz Frania, Z niepokory i oczekiwania (Zbigniew Jakubowski) 37
PROZA
Andrzej Piechocki, Wpływ Saturna 47
DRAMAT
Zdzisław Opałko, Grzeszność, spowiedź i piosenka (mała forma dramatyczna) 57
NA SZTALUGACH
Iwona Elżbieta Góraj 71
Marian Panek, Przenikanie. O twórczości Iwony Góraj 72
SZKICE, ESEJE, RECENZJE
Bogdan Knop, Jarosław Marek Rymkiewicz – wspomnienie 75
Jarosław Kapsa, Ziut dął… (Errata do „Pomiędzy” Antoniego „Ziuta” Gralaka) 76
Konrad Ludwicki, O trenach i świadomości Janusza Strojca . 83
Andrzej Piechocki, Na marginesie artykułu „Uległość czy obojętność?” 85
Barbara Strzelbicka, Opowieść o poezji Arkadiusza Frani (część trzecia) 87
Z NOTATNIKA MAŁGORZATY N-K
Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Ciało 92
HISTORIA W GALERII
Tomasz „Aztzenty” Barański, Jasna Góra jako miejsce królewskiego ślubu 101
WIDZIANE Z GALERII. Subiektywna kronika wypadków kulturalnych
Ida Jadwiga Łubińska, Retrospektywa „Jotki” z okazji pięćdziesiątki 106
Barbara Strzelbicka, Na naukę nigdy nie jest za późno 107
Barbara Strzelbicka, Sebyła podwójnie 107
Barbara Strzelbicka, Maciej w piwnicy 109
Barbara Strzelbicka, Teatr w Galerii 111
Artur Gielezy, O poezji w Bibliotece 112
Barbara Strzelbicka, Spotkanie poetyckie – bez wierszy 113
NOTY O KSIĄŻKACH
Antoni „Ziut” Gralak, Pomiędzy 115
Lech (Leszek) Grochulski, Wiersze. Moje ślady 115
Alicja Nowak, Wiersze. Zbiór 115
FOTOGALERIA
Janusz Mielczarek, Opowieści o pięknie 116
ZAPISKI GALERJANA
Jan Ciesielski, Ciekawość 119
NOTY O AUTORACH
Mira Kieniewicz-Kopcińska 21
Iwona Elżbieta Góraj 71
Konrad Ludwicki 84

Galeria 62

Data

20 lipiec 2022

Tagi

2022