Archiwum Galerii

Galeria 26

Galeria 26

Spis treści

SŁOWO OD REDAKCJI
[* Syriusz na sklepieniu nieba...] 3
POŻEGNANIE
Andrzej Kalinin, Wspomnienie o Andrzeju Iwińskim (1934 - 2013) 4
WYDARZENIA
Z ostatniej chwili... Honorowy patronat Starosty częstochowskiego nad obchodami
80-lecia urodzin Andrzeja Kalinina . 8
Kalendarium - luty 2013 – maj 2013 . 9

  1. rocznica Wołynia 9


Andrzej Szumiło, Konkurs „Prawda reportażu” czas zacząć… . 10
POCZTYLION
Jan Nitka, List do Nauzykai . 13
GOŚCIE GALERII
Wojciech Pestka, Piąte przykazanie: Nie zabijaj! 15
Bożena Gorska, Zmówcie za nią kadisz 18
Świadectwo (wiersz) 24
Leszek Żuliński, O Nowy Hamletyzm, czyli czy istnieje młoda poezja? . 25
LAURÓW WIENIEC
Agata Grochowska, Wiersze . 29
POEZJA – DEBIUT
Paulina Surma, Wiersze . 30
Agnieszka Złota, Częstochowski splin – o debiucie prasowym Pauliny Surmy 32
POEZJA
Tadeusz Chabrowski, Wiersze z tomu „Magister Witalis” . 36
Agnieszka Złota, Z cyklu - Raport o zieleni (część II) 38
Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, Wiersze 41
Wojciech Kajtoch, Mój kot zamieszkał w lustrze 43
Barbara Strzelbicka, Wiersze 43
Kazimierz Kowalczyk, Kazimierza „Stolorza” Kowalczyka Zakład Przetwarzania
i Utylizacji Słów i Myśli „Stara Wierszownia” (seria I) . 44
Izabela Kołdej – Ptak, Z tomu – Déjà vu 47
Jacek Gierasiński, Wiersze . 49
Małgorzata Kościcka, Impresje postwielkanocne 51
Maciej Skalik, Cień motyla, Wiersze . 53
PROZA – DEBIUT
Diana Walawender, Fatum czy przeznaczenie? Fatum czy przypadek? . 54
Aleksandra Keller, Zmiana „skóry” w opowiadaniu Diany Walawender 56
PROZA
Janusz Mielczarek, Człowiek ze szramami na dłoniach 57
Wojciech Kopciński, Mgła (fragment) . 63
Mira Kieniewicz – Kopcińska, [*Czytając dokładnie…] 73
Wojciech Kajtoch, Listy z Moskwy (fragment piąty – wrzesień/grudzień 1986) 74
Konrad Ludwicki, Ściana i inne miniatury (wybór) . 83
Ida Jadwiga Łubińska, Opowiadania . 87
PRZEKŁADY
Wasyl Słapczuk, Życzysz sobie kuli w zadzie – Witamy w Dżalalabadzie . 93
DRAMAT
Jacek Gierasiński, Śladem jutra (fragment) . 99
BALLADY I ROMANSE
Zapach wiersza (ballada tramwajowa z udziałem Jacka Gierasińskiego i Aleksandry Keller) 104
SZKICE, ESEJE, RECENZJE
Ks. Bonifacy Miazek (Austria), Kilka uwag na marginesie wierszy Chabrowskiego . 112
Anna Łazuka – Witek, Jak za mgłą – o książce Wojciecha Kopcińskiego „Mgła” 116
Kazimierz „Stolorz” Kowalczyk, Glosy do książek przeczytanych, Glosa VIII, „Przypowieści
stracha na wróble” Jacka Gierasińskiego 118
Bogdan Knop, Pamiętnik z okresu dojrzalszego . 123
Agnieszka Złota, Ostrożnie miejscami głębia… - Henryka Bardijewskiego „Rysunki na piasku”. .124
„będę wycinał noc z życiorysu…” – Macieja Skalika dążenie do światłości
(słowo odredakcyjne). 125
Michał Wilk, Jak głową w ścianę, czyli o książce Konrada Ludwickiego „Ściana i inne miniatury”
128
Anna Wesołowska, ,,W pudełku pamięci przechowuję życie’’. O człowieku słów kilka…
Recenzja tomiku Barbary Strzelbickiej ,,Dojrzewanie” . 129
Jan Łączewski, Słowo o Ryszardzie „Sidorze” Sidorkiewiczu . 131
CONVERSATIO
„(…) Współczesny pisarz jest „czystym produktem reklamy” – rozmowa Mariana Panka z Krystianem
Piwowarskim 132
NA SZTALUGACH
Arkadiusz Zając . 137
ŚWIAT WEDŁUG SOCHY
Rafał Socha, Epizod XV: Chłopcy z fantazją . 139
Z NOTATNIKA MAŁGORZATY N-K
Małgorzata Nowakowska – Karczewska, Kazimiera Iłłakowiczówna . 145
HISTORIA W GALERII
Jan Łączewski, Sprawa ważniejsza niż własne „ja” 149
Ważniejsze rocznice historyczne w 2013 roku . 149

  1. rocznica powstania styczniowego 1863 roku . 150


RELACJE
Aleksandra Keller, Proza – w wersji dla dzieci i dla dorosłych… 151
Barbara Strzelbicka, Po festiwalu 152
Marian Panek, Brawo, Boniu . 153
Performing art Anki Fugazi Biernackiej 153
Łucja Cymkiewicz, Pomost ku wczoraj… – o wieczorze poetyckim Małgorzaty Kościckiej
i Alicji Nowak . 154
Aleksandra Keller, „Literatura jest szlakiem samuraja(…)” – o spotkaniu z ukraińskim
pisarzem Wasylem Słapczukiem 157
Bogdan Knop, Protokół z przesłuchania w sprawie benefisu ob.Wiesia . 160
NOTY O KSIĄŻKACH WYDANYCH
Déjà vu, Izabela Kołdej – Ptak 162
Glosy do książek przeczytanych, Kazimierz „Stolorz” Kowalczyk 162
Zyta, Elżbieta Jeziorowska – Wróbel 163
Moja starość, Jan Łączewski . 163
Mięso w duszy, Zdzisław Czop . 164
Wiersze wybrane dla sentymentalnych, Kazimierz „Stolorz” Kowalczyk 164
Różne odcienie szarości, Maciej Skalik 165
CIERPIENIA STAREGO WERTERA
Wiesław „Kardynał” Wyszyński, Kuku na Muniu 166
SPÓŁKI LITERACKIE
Keller – Niewinny-Dobrowolski – Jarzębowska, Rozterki miejscowej redaktorki 172
OPOWIEŚCI Z KURNIKA
Władysław Edward Piekarski, Opowieści z kurnika. Część I – Kurczak na heroinie 174
NOTY O AUTORACH
Agata Grochowska . 29
Paulina Surma 31
Wasyl Słapczuk 98
Wojciech Kopciński 117

Data

03 kwiecień 2021

Tagi

2013