Archiwum Galerii

Galeria 35

Galeria 35

Spis treści:

SŁOWO OD REDAKCJI
*[Jeśli mierzyć rozmiar wolności skalą obojętności]  3
POŻEGNANI
Barbara Strzelbicka, Olga Maria Bąkowska /1940 – 2015/  5
Olga Maria Bąkowska (śp.), Ogród rozpachniony, Nie zgasła  6
Alicja Nowak, Oldze   6
Krystyna Biskup, Dla Olgi… 7
Elżbieta Wcisło, Ech Olga! 8
WYDARZENIA
Kalendarium: lipiec 2015 – wrzesień 2015 9
Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury 10
Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!” 2015 11
IX Przegląd Przedstawień Istotnych „Przez dotyk” – OFIARA 13
GOŚCIE GALERII
Mariusz Maszkiewicz, Od Tristana do Swietłany – pierwszy białoruski Nobel 16
Bożena Gorska, Kres 17
POEZJA – DEBIUT
Michał Kulig, Festung Breslau i inne wiersze 19
Aleksandra Keller, Sztuka entropii – siła inercji 22
POEZJA
Barbara Rosiek, Wiersze z tomów „Uwierzyć” i „Melancholia” 24
Izabela Kołdej-Ptak, Pomponusy 25
Kazimierz „Stolorz” Kowalczyk, Kazimierza „Stolorza” Kowalczyka zakład przetwarzania i utylizacji słów i myśli „Stara Wierszownia” [seria szósta] 28
POEZJA BIAŁORUSI
Franciszek Bohuszewicz /1840-1900/, [Testament] [w przekładzie Jazepa Januszkiewicza] 29
Uładzimir Niaklajeu, Wiersze [w przekładzie Czesława Seniucha] 33
Halina Chinka-Januszkiewicz, Formy poetyckie [w przekładzie Czesława Seniucha] 34
Jazep Januszkiewicz, 19 września 1863 roku . 35
PROZA
Iwona Urbańczyk, Błotne dzieci 37
Ida Jadwiga Łubińska, Pukanie do pamięci kamienia 42
PRZEKŁADY
Uładzimir Niaklajeu, Automat z wodą gazowaną z syropem lub bez. Powieść mińska,
[fragment w przekładzie Jakuba Biernata] 48
CONVERSATIO
O języku poprawnym politycznie – rozmowa Andreany Jeftimovej z Uniwersytetu Sofijskiego z prof. Wojciechem Kajtochem 63
NA SZTALUGACH
Halina Chinka-Januszkiewicz . 64
SZKICE, ESEJE, RECENZJE
Uładzimir Niaklajeu, „Dziękuję i do zobaczenia” – ostatnie słowo na sali sądowej 67
Jazep Januszkiewicz, Co ci po Litwie? . 70
Mieczysław Jackiewicz, Idea niepodległościowa w poezji białoruskiej początku XX wieku 81
Dzmitry Kliabanau,
Heterogeniczność kulturowa pogranicza a tożsamość narodowa: doświadczenia literatury białoruskiej XX wieku . 94
Lektura dla myszy, ale nie tylko: władza w ujęciu Uładzimira Niaklajeua (na podstawie satyry „Kot w worku [*Z ogonem średnio długim i średnio puszystym]”) 100
Bogdan Knop, Magia realizmu . 102
Bartłomiej Jarosiński, „Jakoha vy rodu?”. Białoruski problem tożsamości narodowej
na przykładzie dramatu Janki Kupały „Tutejsi” . 110
Michał Barski, Przyjemność, która boli. Literacka wizja nałogu według Jerzego Pilcha 112
HISTORIA W GALERII
Magdalena Syguda, Jan Długosz 114
Bogdan Knop, Oczami zaborców 118
Kamilla Januszkiewiczówna, Jazep Januszkiewicz, Portrety Powstania 134
Z NOTATNIKA MAŁGORZATY N-K
Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Lustra 140
RELACJE
Barbara Strzelbicka,
Promujemy się 141
Spotkanie z Wiolettą Grzegorzewską 142
Powrót do starych dekoracji. O jubileuszu Henryka Talara 144
Jubileusz Złotej Jesieni . 145
Męski wieczór z akcentem kobiecym 146
Z PODRÓŻY
Tomasz „Aztzenty” Barański, Varsovie znaczy Warszawa 151
NOTY O KSIĄŻKACH
Bożena Gorska, Krzemieńczanin 151
Wojciech Kajtoch, Listy z Moskwy 152
Krytycznie o poezji Zbigniewa Herberta pod red. Beaty Bartnik, Ilony Tutaj i Agnieszki Złotej 152
W kręgu lat, w kręgu przyjaciół. 15-lecie Klubu Literackiego „Złota Jesień”, pod red. Beaty Łukarskiej i Barbary Strzelbickiej 153
FELIETON
Jan Nitka, Coś o niczym 157
PODZIĘKOWANIE 129
NOTY O AUTORACH
Mariusz Maszkiewicz 16
Michał Kulig 19
Franciszek Bohusiewicz 28
Halina Chinka-Januszkiewicz 63
Mieczysław Jackiewicz - życiorys naukowy 72
Dzmitry Kliabanau 93
Barłomiej Jarosiński 109
Michał Barski 111
Kamilla Januszkiewiczówna 132
Jazep Januszkiewicz 133

Data

06 sierpień 2015

Tagi

2015