Archiwum Galerii

Galeria 38

Galeria 38

Spis treści:

SŁOWO OD REDAKCJI
Dlaczego zmiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
POCZTYLION
Drodzy Czytelnicy CML „Galeria” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 4
WYDARZENIA
Kalendarium: październik – grudzień 2015/styczeń – marzec 2016 . . . . . . . . . . . . . … 8
Bogdan Knop, Niaklajeu w Częstochowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
LAURÓW WIENIEC
Barbara Major, Tworzenie oglądanego. Retrospektywa Mariana Panka . . . . . . . . . . . . 11
Elżbieta Hurnikowa, Marian Panek – publicysta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
POEZJA – DEBIUT
Anna Jędryka, Kobieta i samotność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Małgorzata Franc, Meandry samotności poetyckiej podróży Anny Jędryki
na podstawie wierszy „Kobieta i samotność” . . . . . . . . . . . . . .22
POEZJA
Bożena Gorska, Kolęda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Elżbieta Stępień, Myśli luźne – wiersze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Justyna Lander, Bądź moim parasolem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Wiesława Owczarek, Wiersze z tomu „Rozmowa z nieznajomym . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Janusz Orlikowski, Wiersze z tomu „Raj, który widziałem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Jan Ciesielski, Miasteczko – Nasza Dola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
PROZA
Hanna Brakoniecka, Małe prozy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Wiesława Owczarek, Kochanek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ida Jadwiga Łubińska, W cieniu eukaliptusów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
CONVERSATIO
Kilka opowieści o życiu. Z Hanną Brakoniecką rozmawia Barbara Strzelbicka . . . . . .58
NA SZTALUGACH
Wojciech Ćwiertniewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
SZKICE, ESEJE, RECENZJE
Arkadiusz Frania, Akwedukty snu, miłości i śmierci. O poezji Lidii Żukowskiej . . . . . . .70
Janusz Orlikowski, Nowy król . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Danuta Sułkowska, W poszukiwaniu prawdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Monika Jacenik, Dominikana dzisiaj – współczesny „Raj utracony”? . . . . . . . . . . . . . . . 91
Barbara Strzelbicka, Wszyscy jesteśmy winni. O „Skazanej” Barbary Rosiek . . . . . . . . .94
Pytania, do postawienia których zmusza „Proca” . . . . . . . . . . . . .95
Ida Jadwiga Łubińska, Częstochowianka: Janina Plucińska-Zembrzuska (1922 – 1987) . 98
Altea Leszczyńska, Stereotyp kobiety w oparciu o filmy na DVD oferowane w prasie . .101
Z NOTATNIKA MAŁGORZATY N-K
Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Sny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
HISTORIA W GALERII
Magdalena Syguda, Kalendarium rocznic historycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Maria Beatrix z Krasińskich Raczyńska – niedoszła królowa Szwecji 119
Jarosław Kapsa, Bez gorsetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Bunt młodych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
RELACJE
Barbara Strzelbicka, Spektakl dla przyjaciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
Ida Jadwiga Łubińska, Poplenerowa wystawa malarstwa „2015 Praga . . . . . . . . . . . . 139
Tomasz „Aztzenty” Barański, Sensacja-rewelacja, międzyplanetarna akrobacja!
O filmie Ridleya Scotta „Marsjanin” . . . . . . . . . . . . . . .140
Z PODRÓŻY
Krzysztof Muskalski, Dym, który grzmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
NOTY O KSIĄŻKACH
Marcin Zegadło, Hermann Brunner i jego rzeźnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Małgorzata Januszewska, Slajdy z kucykami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Joanna Szymańska, Puszek z poduszek. Kołysanki. Przebudzanki . . . . . . . . . . . . . . . .150
Pod skrzydłami świątecznych aniołów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Agnieszka Złota, Częstochowskie szkice literackie 2014 – 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
Częstochowa w czasie II wojny światowej. Materiały z konferencji
naukowej pod red. R. Stefaniaka, R. Piotrowskiego . . . . . . . . . . . .151
Marek Perepeczko w Częstochowie. Wspomnienia przyjaciół,
w opracowaniu Andrzeja Kalinina . . . . . . . . . . . .152
Janusz Orlikowski, Raj, który widziałem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Cezary Jan Lis, „Kapitan Paweł”. Czesław Kubik – 1910 – 1952. Przemilczany
i zapomniany dowódca partyzantki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Katarzyna Maria Bodziachowska, Wieniawski. Droga do gwiazd . . . . . . . . . . . . . . . . 153
FELIETON
Jan Nitka, O obrotach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
NOTY O AUTORACH
Barbara Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Anna Jędryka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Elżbieta Stępień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Janusz Orlikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Jan Ciesielski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Hanna Brakoniecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Danuta Sułkowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Monika Jacenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
PROZA
Janusz Mielczarek, Mężczyzna na godziny . 90
FOTO GALERIA
Piotr Dłubak . 102
Z NOTATNIKA MAŁGORZATY N-K
Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Księżyc . 105
HISTORIA W GALERII
Jarosław Kapsa, Listy z niewoli . 115
RELACJE
Agnieszka Jarzębowska, XXIII Międzynarodowy Festiwal Poetycki . 112
Tomasz „Aztzenty” Barański, Staram się być w pisaniu absolutnie szczery.
Spotkanie z Tadeuszem Chabrowskim . 118
Jak otrzymać kredyt w… teatrze . 120
Barbara Strzelbicka, W obronie sacrum.
XXVI Festiwal Muzyki Sakralnej GAUDE MATER . 122
Z PODRÓŻY
Tomasz „Aztzenty” Barański , Tu byłem (Białystok) . 126
NOTY O KSIĄŻKACH
Hanna Brakoniecka, Głowa na piecu, czyli 77 opowieści o dzieciach . 129
Arkadiusz Frania, Zbieracze lawendy. Wybór wierszy . 129
Mała antologia poezji francuskiej w przekładach Kazimierza Brakonieckiego . 129
Joanna Polis, Barbara Rosiek. Inna perspektywa . 129
Barbara Rosiek, Anka Pióro . 130
Barbara Rosiek, Wiersze zebrane . 130
Waldemar Gaiński, Wiersze ostatnie . 130
Ryszard Wytrych, Z nurtem, ale pod prąd . 130
ZAPISKI GALERJANA
Jan Ciesielski, Co jest grane? . 131
NOTY O AUTORACH
Tadeusz Piersiak . 24
Iwona Skrzypczak-Gałkowska . 56
Anna Zagroba . 59
Weronika Kowalik . 62
Marcin Zegadło . 70
Siergiej Morejno . 84
Lech Brywczyński . 89
Piotr Dłubak . 103

Data

06 styczeń 2016

Tagi

2016