Archiwum Galerii

Galeria 42/43

Galeria 42/43

Spis treści:

SŁOWO OD REDAKCJI
Bogdan Knop, Ośrodkowi Promocji Kultury „Gaude Mater”
stuknęło dwadzieścia pięć lat! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
POŻEGNANIA
Andrzej Kalinin, Wspomnienie o Julii Hartwig (1921-2017)
– wielkiej Poetce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 5
Janusz Mielczarek, Paweł Pierściński (1938–2017).
Wybitny artysta i przyjaciel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .… 8
WYDARZENIA
Kalendarium: styczeń – kwiecień – sierpień2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 10
GOŚCINNIE W GALERII
Zbisław Janikowski, Lipcowe leniwe rozmyślania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
LAURÓW WIENIEC
Srebrny jubileusz Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” . . . . . . . . . . . . . . 13
Tadeusz Piersiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Małgorzata Zuzanna Nowak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mariola Florek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Elżbieta Hurnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Marian Panek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Janusz Jadczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Małgorzata Sętowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Irena Biełuńska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zbisław Janikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
POEZJA – DEBIUT W GALERII
Janusz Mielczarek, Ból podzielony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Małgorzata Grajewska, Bezprzestrzeń poetycka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
POEZJA
Bożena Gorska, Ostatni błysk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Mira Kieniewicz-Kopcińska, Z tomu Przemyślenia rozsiane . . . . . . . . . . . .27
Małgorzata Franc, Inspiracje poetyckie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Grzegorz Słobodnik, Zapalanie światła. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
PROZA
Zbisław Janikowski, Kminek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Rafał Socha, Obywatel Fake, cz. 3. Krowa1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Konrad Ludwicki, Miniatury (wybór) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
DRAMAT
Wiesław Wyszyński, W białym oknie snu. Pop-opera eklektyczna.
Dzień pierwszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Jan Ciesielski, Puder szoł – na wszystkie tematy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
CONVERSATIO
Muzyka sakralna jako owoc wiary.
Z O. Nikodemem Kilnarem OSPPE rozmawia Barbara Strzelbicka . . . . 74
Pisanie jest dążeniem do nieśmiertelności.
Z Konradem Ludwickim rozmawia Marian Panek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
SZKICE, ESEJE, RECENZJE
Bożena Gorska, Et in Arcadia ego albo Leszka Długosza kronika liryczna . . 86
Janusz Mielczarek, Kto chce, niech wierzy. Jazzowa trzynastka . . . . . . . . . . 91
Tomasz „Aztzenty” Barański, Mikołaj Kopernik – miejsce dziewiętnaste . . . 94
Barbara Strzelbicka, Festiwalowe jubileusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Z NOTATNIKA MAŁGORZATY N-K
Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Czas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
HISTORIA W GALERII
Magdalena Syguda, Kalendarium historyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Jarosław Kapsa, Kobieta wśród skorpionów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Kacper Korbela, Nie samymi pątnikami żyła Częstochowa . . . . . . . . . . . . 122
WIDZIANE Z GALERII
Subiektywna kronika wypadków kulturalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
NOTY O KSIĄŻKACH
Renata Radlak-Dominik, Gwiazdy na piasku. Joginki opowieść o Indiach . 133
Wojciech Orliński, Lem. Życie nie z tej ziemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Rafał Socha, Abubaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Konrad Ludwicki, Bóg – Zło – Modlitwa. Wokół „Uwag 1940-1942”
Karola Ludwika Konińskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Ryszard Stefaniak, Płk Michał Kamiński. Kawaler Orderu Wojennego
Virtuti Militari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Artur Gielezy, M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
FELIETON
ZEP, Sprzedawca szczęścia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
ZAPISKI GALERJANA
Jan Ciesielski, Marzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
FOTO GALERIA
Marcin Szpądrowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
NOTY O AUTORACH
Małgorzata Grajewska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Mira Kieniewicz-Kopcińska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Grzegorz Słobodnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Konrad Ludwicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Kacper Korbela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Data

06 kwiecień 2017

Tagi

2017