Archiwum Galerii

Galeria 55

Galeria 55

Spis treści:

SŁOWO OD REDAKCJI
Bogdan Knop, Jesień . 3
WYDARZENIA
Kalendarium: lipiec-wrzesień 2020 r. 4
POŻEGNANIA
Małgorzata Franc, Przyjazna i szlachetna.
Wspomnienie o śp. Pani Hortensji Rakowskiej . 6
LAURÓW WIENIEC
Barbara Strzelbicka, Kultura! – mimo wszystko . 7
CONVERSATIO
O książce, Łotwie i związkach kulturowych z Olgą Wiewiórą rozmawia Bogdan Knop 9
POEZJA
Małgorzata Franc, Rozwinąć skrzydła . 17
Janusz Strojec, Dom Poezji . 18
Anna Jędryka, Przemijanie 19
Tadeusz Luterek, Mgła – nie miej złudzeń 20
Zdzisław Opałko, Odloty . 21
Wiesława Owczarek, Gorzki pył 22
Tadeusz Wrona, Epitafium dla Ewy Demarczyk . 24
WŚRÓD WIERSZY I POETÓW. DIARIUSZ CZĘSTOCHOWSKI
Arkadiusz Frania, Wojciech Gierymski – poeta, który przestał pisać wiersze . 25
PRZEKŁADY – POEZJA BIAŁORUSKA
Michaś Stralcou, Wiersze . 37
Uładzimier Arłou, Miód . 39
Walżyna Mort, Wiersze 42
Hanna Komar, Wiersze . 46
PROZA
Bogdan Knop, Piętro niżej, piętro wyżej 51
Andrzej Piechocki, Kontrabas 54
Jakub Bartecki, Międzyczas 57
Paulina Wysocka-Morawiec, Pomiędzy . 60
Aleksander Cieślak, Oddzielenie ciała od duszy . 66
NA SZTALUGACH
Ida Jadwiga Łubińska, Tryptyk jurajski . 73
SZKICE, ESEJE, RECENZJE
Janusz Jano Mielczarek, Nawet kamieni wam nie dam . 75
Maciej Rudlicki, Wola większości . 79
Tomasz „Aztzenty” Barański, Bauhaus 83
Roman Wyborski, „Rozmyślania...” . 86
Z NOTATNIKA MAŁGORZATY N-K
Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Poeci . 91
HISTORIA W GALERII
Jarosław Kapsa, Takie długie pożegnania 100
NOTY O KSIĄŻKACH
„Wszystkie ptaki, co we mnie…” – antologia współczesnej poezji łotewskiej,
przeł. Olga Wiewióra . 104
Aleksander Wierny, Częstochowa . 104
Grzegorz Słobodnik, słowo otwarte . 105
Aleksander Cieślak, Między nocą a świtem. Opowiadania 105
ZAPISKI GALERJANA
Jan Ciesielski, Igła 107
NOTY O AUTORACH
Michaś Stralcou 38
Uładzimier Arłou . 41
Walżyna Mort 45
Hanna Komar . 49
Aleksander Cieślak . 72

Data

06 sierpień 2020

Tagi

2020