Archiwum Galerii

Galeria 56

Galeria 56

Spis treści:

SŁOWO OD REDAKCJI
Bogdan Knop, Drugie nadejście
WYDARZENIA
Kalendarium: październik-grudzień 2020 r.
POEZJA – DEBIUT
Anna Kiełbasińska, Możesz przyjść bez pukania (wybór)
POEZJA
Beata Brodowicz-Szymanek, Wiersze na listopad
Tadeusz Luterek, Wypominki poetyckie
Anna Jędryka, Wspomnienia
Zdzisław Opałko, Dopóki myśl wolna
Jacek Gierasiński, Z wierszy najnowszych
Alicja Nowak, Kształt wiersza
Janusz Strojec, Wigilie
WŚRÓD WIERSZY I POETÓW. DIARIUSZ CZĘSTOCHOWSKI
Arkadiusz Frania, Poezja wrzątku. O wierszach Jacka Gierasińskiego
PROZA – DEBIUT W GALERII
Ida Jadwiga Łubińska, Agnieszka Oknińska
Agnieszka Oknińska, Różaniec
PROZA
Rafał Socha, Spóźniony zrzut (fragment powieści)
Elżbieta Jeziorowska-Wróbel, Siedem złotych czasz
Janusz Jano Mielczarek, Człowiek z innej dzielnicy snów
Małgorzata Franc, Sezon na czereśnie
NA SZTALUGACH
Daniel Pielucha
Marian Panek, Daniel Pielucha – jego twórczość malarska w kontekście „nadrealizmu polskiego”, pojęcia definiowanego przez samego artystę
SZKICE, ESEJE, RECENZJE
Arkadiusz Frania, Z przykładów przekładu: poezja łotewska Olgi Anny Wiewióry
Konrad Ludwicki, O „Osobowościach i osobliwościach…” Arkadiusza Frani i o osobie ich autora
Maciej Rudlicki, Nasze pisanie
Tomasz „Aztzenty” Barański, Bł. Euzebiusz – założyciel Zakonu Paulinów
Iwona Skrzypczyk-Gałkowska, Refleksje o przekładzie literackim i elementy obcej kultury w twórczości Ludmiły Marjańskiej (część druga)
Bogdan Knop, Miasto pomiędzy początkiem i końcem
Z NOTATNIKA MAŁGORZATY N-K
Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Namiętności
NOTY O KSIĄŻKACH
Halina Poświatowska, Wiersze. Gedichte. Стихи
Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Pasi koniki upiórkowane
Rafał Socha, Spóźniony zrzut
ZAPISKI GALERJANA
Jan Ciesielski, Świąteczne refleksje
NOTY O AUTORACH
Anna Kiełbasińska
Agnieszka Oknińska
Daniel Pielucha

Data

06 grudzień 2020

Tagi

2020