Archiwum Galerii

Galeria 60

Galeria 60

Spis treści:

SŁOWO OD REDAKCJI
Bogdan Knop, Barbara Strzelbicka, Podsumowania - wyzwania
WYDARZENIA
Kalendarium: październik-grudzień 2021 r.
Redakcja, Kateryna Babkina i Bohdan Zadura uhonorowani „Angelusem”!
Barbara Strzelbicka, Poświatowska pandemicznie
CONVERSATIO
O portretach, teatrze i o filozofii
z Piotrem Dłubakiem rozmawia Barbara Strzelbicka
POEZJA
Bogdan Knop, Tuż obok
Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, Wiersze rozproszone (wybór)
Janusz Strojec, Balanse
Janusz Jano Mielczarek, Z tekstów poszpitalnych
Zdzisław Sierpiński, Nie było lata
Anna Jędryka, Czuć jesień
Ida Jadwiga Łubińska, Trzy wiersze
Małgorzata Franc, Symetria uczuć
Wiesława Owczarek, Piosenki
Tomasz „Aztzenty” Barański, Zresetowanie
Zdzisław Opałko, Kryzys klimatyczny
Jacek Szczerbak, Świadectwo
SATYRA
Maciej Rudlicki, Dama z Bahama, czyli marzenia o grzechu, Pingwin
Zdzisław „Rabarbar” Sierpiński, Panegiryki
WŚRÓD WIERSZY I POETÓW. DIARIUSZ CZĘSTOCHOWSKI
Arkadiusz Frania, Zabarwione.
O kolorystyce wierszy Barbary Strzelbickiej
Arkadiusz Frania, Milczenie i wiersz.
O lirykach Beaty Brodowicz-Szymanek
PROZA
Elżbieta Jolanta Gola, Anywhere
SZKICE, ESEJE, RECENZJE
Elżbieta Wróbel, Przystanek Częstochowa, czyli Wioletty Grzegorzewskiej opowieść o nieświętym mieście
Konrad Ludwicki, Karol Ludwik Koniński – (nie)zapomniany pisarz,  publicysta, filozof
Ignacy S. Fiut, Poezja trzeźwiąca
Janusz Jano Mielczarek, „Hrabalu Ty mój!...”
Maciej Rudlicki, Uległość czy obojętność?...
Bogdan Knop, Kopiejkin ze Złotowa
Barbara Strzelbicka, Opowieść o poezji Arkadiusza Frani (część pierwsza)
Z NOTATNIKA MAŁGORZATY N-K
Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Starość
WIDZIANE Z GALERII. Subiektywna kronika wypadków literackich
Barbara Strzelbicka, Dwie poetki i każda inna
Barbara Strzelbicka, Odkładany wieczór autorski
Barbara Strzelbicka, Jednak obrazki?...
Maria Teresa Stąpel, „Norwidowskie RzeczySłowa”
NOTY O KSIĄŻKACH
Wołodymyr Jaworski-Woldmur, Półsenne kartki z Diamentowego Cesarstwa i Królestwa Ziemi Północnej. Epopeja
Piotr Dłubak, Mgnienie. Portrety
Ireneusz Knop, Moja pasja. Prywatna kolekcja zegarów i lamp naftowych
Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, Wiersze rozproszone
Aleksander Wierny, Słabnące światło sierpniowego słońca
Aleksander Wierny, małe nowe ciała
Kateryna Babkina, Nikt tak nie tańczył, jak mój dziadek
Jarosław Kapsa, Tadeusz Wrona, Stowarzyszenie Liga Krajowa w polskim systemie politycznym (1993-2020)
ZAPISKI GALERJANA
Jan Ciesielski, Aforyzmy (wybór bardzo niepełny)
NOTY O AUTORACH
Piotr Dłubak
Elżbieta Wróbel
Konrad Ludwicki
Maria Teresa Stąpel

Galeria 60

Data

14 październik 2021

Tagi

2021