Archiwum Galerii

Galeria 61

Galeria 61

Spis treści:

SŁOWO OD REDAKCJI
Bogdan Knop, Moja Ukraina 3
WYDARZENIA
Kalendarium: styczeń-marzec 2022 r. 4
SOLIDARNI Z UKRAINĄ
Wasyl Słapczuk, Post ze szpitala, przeł. Wojciech Pestka 5
Weronika Ponamarczuk, Do wszystkich, którzy chcą słyszeć, do wszystkich, którzy chcą wiedzieć!, przeł. Wojciech Pestka 6
Ihor Ponamarczuk, Rozmyślania (na czas wojny), przeł. Wojciech Pestka 9
PROZA UKRAIŃSKA
Natalka Śniadanko, Porządne papiery arcyksięcia Wilhelma, przeł. Bohdan Zadura 11
Roman Małynowski, Bankiet, przeł. Bohdan Zadura 18
FOTOGALERIA
Marianna Maksymova, Romski dom. Życie społeczności w Drohobyczu 21
POEZJA
Barbara Strzelbicka, Brak słów 23
Zdzisław Opałko, Sovieticus na sterydach 24
Maciej Rudlicki, Miasta bliźniacze 25
Janusz Strojec, Stygmaty 27
Artur Gielezy, W tunelu życia 30
Elżbieta Jeziorowska-Wróbel, Ocalić oddech 32
Anna Jędryka, Gdy zabrakło łez 34
Ida Jadwiga Łubińska, Szarość 39
Halina Pałka, Melancholia 40
Tadeusz Luterek, Na podobieństwo ` 42
Wiesława Owczarek, Portret kobiecy 45
WŚRÓD WIERSZY I POETÓW. DIARIUSZ CZĘSTOCHOWSKI
Arkadiusz Frania, Próba przywrócenia. Poeta Stefan Żółtowski 49
PROZA DEBIUT
Krzysztof Prokop, Podróż 57
SZKICE, ESEJE, RECENZJE
Bożena Gorska, Zaczadzeni 61
Tadeusz Wrona, Wojciech Bąk – poeta, świadek – nienadaremne cierpienie 71
Tomasz „Aztzenty” Barański, „Grupa Nowojorska” – ukraińscy poeci emigracyjni. 81
Aleksandra Keller, Czy to ten najlepszy ze światów? „Kandyd, czyli optymizm” w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 86
Andrzej Piechocki, Ognozja w Krainie Metaksy 91
Barbara Strzelbicka, Opowieść o poezji Arkadiusza Frani (część druga) 93
Barbara Strzelbicka, Smak życia we wspomnieniach 101
Elżbieta Jolanta Gola, Nie całkiem przeminiemy 103
Małgorzata Franc, Beren i Luthien – niezwykła miłość 105
Aleksandra Drażan, Kalinowe serce 107
Z NOTATNIKA MAŁGORZATY N-K
Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Moda i obyczaje 109
WIDZIANE Z GALERII. Subiektywna kronika wypadków kulturalnych
Barbara Strzelbicka, Książkowanie 117
Elżbieta Jolanta Gola, Małgorzata Kozakowska w 4Arte 118
Barbara Strzelbicka, Spotkanie marsjańskie 119
Ida Jadwiga Łubińska, Portret filmowy – Janusz Jano Mielczarek 120
NOTY O KSIĄŻKACH
Wojciech Pestka, Bezsenne 121
Siergiej Moreino, Zimny płomień Hanzy, przeł. Wojciech Pestka 121
Aleksander Cieślak, Siódmoklasista 121
Ostatnie fastrygi. Irit Amiel w rozmowie z Agnieszką Piśkiewicz-Bornstein 122
ZAPISKI GALERJANA
Jan Ciesielski, Aforyzmy (wybór bardzo niepełny) 123
NOTY O AUTORACH
Wasyl Słapczuk 5
Weronika Ponamarczuk 6
Ihor Ponamarczuk 10
Natalka Śniadanko 17
Roman Małynowski 20
Marianna Maksymova 22
Halina Pałka 41
Krzysztof Prokop 59

Galeria 61

Data

11 maj 2022

Tagi

2022