Archiwum Galerii

Galeria 63

Galeria 63

SŁOWO OD REDAKCJI
Bogdan Knop, Barbara Strzelbicka, Zrządzenia losu 3
WYDARZENIA
Kalendarium: lipiec-wrzesień 2022 r 4
Barbara Strzelbicka, Piano i forte 6
LAURÓW WIENIEC
Barbara Strzelbicka, Częstochowa nagradza 8
POEZJA
Janusz Strojec, Stygmaty XXI-XXX 9
Wiesława Owczarek, Pory roku. Jesień 12
Tadeusz Wrona, Trzy wiersze 15
Małgorzata Franc, Psalmy – Na brzegu dnia 16
Tadeusz Luterek, Na kanikułę 18
Ida Jadwiga Łubińska, Matka natura 20
Zbigniew Budek, Z tomu „Rozproszenie” 21
Anna Jędryka, Koniec lata 24
Zdzisław Opałko, Jesienna piosenka o korzyściach 27
Jacek Szczerbak, małe kraiki, hikikomori 28
WŚRÓD WIERSZY I POETÓW. DIARIUSZ CZĘSTOCHOWSKI
Arkadiusz Frania, Blues w poezji Waldemara M. Gaińskiego 29
PRZEKŁADY
Володимир Яворський-Волдмур, Розмова з польским другом
Wołodymyr Jaworski-Woldmur, Rozmowa z polskim Przyjacielem, przełożył Bogdan Knop 36
Bogdan Knop, Odpowiedź ukraińskiemu Przyjacielowi 37
PROZA
Agnieszka Oknińska, Wieżowiec 39
NA SZTALUGACH
Wojciech Kołsut 58
Katarzyna Kołsut, Jesteśmy w drodze 61
SZKICE, ESEJE, RECENZJE
Olga A. Wiewióra, Zapiski z czasu zarazy – o tomie wierszy „Małe nowe ciała” Aleksandra Wiernego 63
Andrzej Piechocki, Delacja z Krakowa 71
Tomasz „Aztzenty” Barański, Na podbój stolicy naszego województwa 74
Barbara Strzelbicka, Balans dla równowagi. O książce-wywiadzie Tadeusza Piersiaka z Jerzym Kędziorą 77
Z NOTATNIKA MAŁGORZATY N-K
Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Hipochondrycy i neurastenicy 79
HISTORIA W GALERII
Jarosław Kapsa, Pępek świata (opowieść w siedmiu odsłonach z dodatkiem Wielkiego Finału) 87
WIDZIANE Z GALERII. Subiektywna kronika wypadków kulturalnych
Artur Gielezy, Kulturalnie w Żarkach-Letnisku 99
Barbara Strzelbicka, Stuka i rzemiosło 100
Barbara Strzelbicka, Małe jest piękne 102
Barbara Strzelbicka, Para nie do pary 103
NOTY O KSIĄŻKACH
Arkadiusz Frania, Witryna i archiwum. Z kart poetyckiej Częstochowy 105
100 wierszy wolnych z Ukrainy w przekładzie Bohdana Zadury 105
Serhij Żadan, Historia kultury początku stulecia i inne wiersze, przełożył Bohdan Zadura 105
Historia i los. Szkice o twórczości Władysława Lecha Terleckiego 106
Szkicownik. O pisarzach lubelskich, red. Z.W. Fronczek 106
Zbigniew Budek, Rozproszenie 106
ZAPISKI GALERJANA
Jan Ciesielski, Dialog o stanie 107
NOTY O AUTORACH
Zbigniew Budek 23
Wojciech Kołsut 59

Galeria 63

Data

24 październik 2022

Tagi

2022