Archiwum Galerii

Galeria 66

Galeria 66

SŁOWO OD REDAKCJI
Bogdan Knop, Barbara Strzelbicka, Towarzystwo i pamięć 3
WYDARZENIA
Kalendarium: kwiecień–czerwiec 2023 r. 4
POŻEGNANIE
Andrzej Piechocki (1949–2023) – wspomnienia 7
Barbara Strzelbicka, Znałam Andrzeja Piechockiego… 7
Janusz Strojec, Czemu, cieniu, odjeżdżasz? 8
Janusz Jano Mielczarek, W czasie naszych galeryjnych spotkań 10
Elżbieta Jolanta Gola, Andrzeju, byłam… 10
POEZJA
Tadeusz Wrona, Na progu szczęśliwego snu (wybór) 11
Tadeusz Luterek, Pomiędzy liczbą a literą (wybór) 17
Janusz Strojec, Wobec znaczeń 19
Wiesława Owczarek, Pory roku. Lato 25
Małgorzata Franc, Układanka poetycka 29
Jacek Gierasiński, Po słowie 31
Elżbieta Jeziorowska-Wróbel, Brakuje mi 33
Andrzej Ostałowski, Monolog z życiem 34
Anna Jędryka, Między nami 36
Jacek Szczerbak, Poeta i aktorka – dramat kompleksowy 39
Maciej Rudlicki, Buty 40
Wiesław „Kardynał” Wyszyński, Rzeźnia numer 2007 41
Zdzisław Opałko, Człowiek w czasie rzeczywistym 43
Arkadiusz Frania, Kropka i kropla (wybór) 44
WŚRÓD WIERSZY I POETÓW. DIARIUSZ CZĘSTOCHOWSKI
Arkadiusz Frania, Refleksje lirycznego umysłu (Zbigniew Wołczyński) 47
PRZEKŁADY
Wasyl Machno, Abu al–Abbas, Agnon, przeł. Bohdan Zadura 55
Andrij Lubka, W poszukiwaniu barbarzyńców: podróż do krajów, gdzie zaczynają się i nie kończą Bałkany (fragment), przeł. Bohdan Zadura 59
Wołodymyr Jaworski-Woldmur, Notatki mojego przyjaciela T. R. (fragment), przeł. Bogdan Knop 63
REPORTAŻ
Sylwia Oksiuta-Warmus, Teatr, który odchodzi… 71
NA SZTALUGACH
O sztuce ze Sztuką – Jackiem Sztuką – rozmawia Andrzej Zembik 77
SZKICE, ESEJE, RECENZJE
Andrzej Piechocki, Zapiski z zanikania 81
Arkadiusz Frania, Psalmodia Wasyla Machny 83
Bogdan Knop, (Meta)fizyka liczb 87
Tomasz „Aztzenty” Barański, Polskie nazwy na niebie 89
Barbara Strzelbicka, Co po kropce? 92
Z NOTATNIKA MAŁGORZATY N-K
Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Wady 97
HISTORIA W GALERII
Jarosław Kapsa, Jurajski Hans Kloss 103
WIDZIANE Z GALERII. Subiektywna kronika wypadków kulturalnych
Barbara Strzelbicka, O pisaniu w bibliotece 108
Barbara Strzelbicka, Wiersze, wierszyki i limeryki 108
Barbara Strzelbicka, O czytaniu Biblii i poezji 110
Elżbieta Jolanta Gola, Król portret 111
NOTY O KSIĄŻKACH
Arkadiusz Frania, kropka i kropla 113
Tadeusz Wrona, Na progu szczęśliwego snu 113
Tadeusz Luterek, Pomiędzy liczbą a literą 113
Paulina Wysocka-Morawiec, Proste rozwiązania 114
ZAPISKI GALERJANA
Jan Ciesielski, Limeryki 115
NOTY O AUTORACH
Andrij Lubka 61
Jacek Sztuka 80

Galeria 66

Data

06 sierpień 2023

Tagi

2023