Archiwum Galerii

Galeria 27

Galeria 27

Spis treści

SŁOWO OD REDAKCJI
[* W biegu. Pospiesznie. Ze słowa na słowo...] 3
POŻEGNANIE
Bogdan Knop Sławomir Mrożek (1930-2013) Wspomnienie . 4
Marian Panek Dwa razy Mrożek, proszę! 5
Autograf listu Sławomira Mrożka do Zbigniewa Bebaka 8-9
Roman Lonty (1943-2013) 10
WYDARZENIA
Kalendarium - czerwiec 2013 – sierpień 2013 11
Galeria w księgarniach! 11
XXI Dni Częstochowy . 11
XI Jesień Poetycka w Złotym Potoku . 13
III Sympozjum Historyków Regionalistów Ziemi Częstochowskiej . 13
XVII Targi Książki w Krakowie 14
GOŚCIE GALERII
Bożena Gorska, Ulotnik (fragment) 15
List z Wyspy Szczęśliwej (wiersz) . 20
POEZJA – DEBIUT
Grażyna Ziętek, Wiersze . 21
Barbara Strzelbicka, Z jurajskich szlaków 22
POEZJA
Elżbieta Jeziorowska-Wróbel, Wiersze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tadeusz Chabrowski, Wiersze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Małgorzata Franc, Biała sukienka albo pożegnanie z szafą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Wiesław „Kardynał” Wyszyński, Wiersze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Dariusz Jacek Bednarczyk, Wiersze wybrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Ireneusz K. Korpyś, Wiersze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Paulina Surma, Wiersze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Maciej Skalik, Camera obscura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Robert Jabłoński, Serce (wybór) . 39
PRZEKŁADY
Epigramaty z antologii „Umarli ze Spoon River” Egdara Lee Mastersa
(wybór i tłumaczenie – Wioletta Grzegorzewska) 40
PROZA
Wojciech Kajtoch, Listy z Moskwy (fragment szósty – luty/czerwiec 1987) . . . . . . . . . . . . . 43
Wojciech Pestka, Psie głosy (fragment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Bogdan Knop, Powiązania . 62
CONVERSATIO
„Niech pani pyta. Inaczej niczego się pani nie dowie”
– rozmowa z dr. Mieczysławem Wyględowskim . 66
Andrzej Kalinin, Dr Mieczysław Wyględowski 71
REPORTAŻ
Antonín Pelíšek (Czechy), Wsie, które musiały umrzeć 72
NA SZTALUGACH
Janusz Mielczarek 78
SZKICE, ESEJE, RECENZJE
Katarzyna Kowal, Janusz Mielczarek – działalność artystyczna i organizacyjna
w zakresie fotografii (fragment) . 79
Maciej Skalik, Sztuki mistyczne, czyli dochodzenie do absolutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Agnieszka Złota, Poetyckie studium nałogu – różne konstelacje miłości w tomiku Roberta
Jabłońskiego „Serce” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Michał Wilk, Między światami, czyli poetycki bric-à-brac Agnieszki Złotej . . . . . . . . . . . . . . 93
Piotr Głowacki, O wystawie malarstwa i rysunku Mariana Panka – lipiec/sierpień 2013
Galeria OPK „Gaude Mater” Częstochowa. Magiczna morfologia malarstwa Mariana Panka . 98
Z NOTATNIKA MAŁGORZATY N-K
Małgorzata Nowakowska – Karczewska, Teofil Lenartowicz (1822 – 1893) 100
Z PODRÓŻY
Tomasz „Aztzenty” Barański, Podróż sentymentalna (ale nie przez Francję i Włochy
jak u Laurence’a Sterne’a, tylko przez Świętokrzyskie i Podkarpackie) . 104
HISTORIA W GALERII
Jan Łączewski, Xawery Liske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Jana Łączewskiego przyczynki do historii Częstochowy.
Częstochowa w okresie II Rzeczypospolitej 1918 – 1939 111
RELACJE
Barbara Strzelbicka, Rozważne i romantyczny, czyli Herbert w dwóch odsłonach 113
Agnieszka Jarzębowska, III Noc Poezji i Muzyki w Sieradzu 114
NOTY O KSIĄŻKACH
Ciało twojego snu (opowiadania), Janusz Mielczarek 116
Mężczyźni są z Warsa, Tomasz Jamroziński 116
Powiedzcie swoim, Wojciech Pestka . 117
Homo homini lustrem est (aforyzmy), Andrzej Niewinny Dobrowolski 117
Teraz, Aleksander Wierny . 118
Alfabet Wyględowskiego, Mieczysław Wyględowski 118
NOTY O AUTORACH
Grażyna Ziętek 22
Dariusz Jacek Bednarczyk 32
Antonín Pelíšek . 77

Data

06 sierpień 2013

Tagi

2013